I torsdags kom beskedet att SKR tecknat nya avtal med fackförbunden Vision, Akademikerförbundet SSR och Läkarförbundet. Men förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har ännu inte gått i mål. 

Löneavtal och arbetstider

Kollektivavtalet är Kommunals största och omfattar mer än 350 000 medlemmar. Medlemmarna består av allt från undersköterskor, badvakter till brandmän. Enligt siffror från SKR jobbade över 160 000 undersköterskor inom Sveriges kommuner och regioner 2022.  

Kommunal vill inte ställa upp på en intervju med Arbetet om förhandlingarna, men har tidigare uttryckt sig tydligt kring kraven: Bättre löneavtal och hållbara arbetstider. 

”Blir high chaparral”

I en text som publicerats på Kommunals hemsida uttrycker förbundsordförande Malin Ragnegård och avtalssekreterare Johan Ingelskog bland annat kritik mot det nuvarande lönesystemet. Johan Ingelskog nämner att kriterierna är oklara för många vilket leder till att det blir ”high chaparral” i lönesättningen. 

– Det behöver vara mycket tydligare för våra medlemmar vad arbetsgivaren baserar lönerna på, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande i texten. 

Kritik mot schemarobotar

Kommunaltopparna är även kritiska mot schemaläggningen. De menar att schemaläggningen har gått från att vara en fråga för de anställda på arbetsplatsen till att styras av en ”central funktion, med hjälp av konsulter och schemarobotar”.

– Det gör ju arbetsgivaren förstås för att kunna precisionsbemanna verksamheten och aldrig ha mer personal än nödvändigt vid varje given tidpunkt. Men resultatet blir att många går ner i tid för att en heltidstjänst blir för slitsam, eller blir sjukskrivna. Medlemmarna betalar alltså för sin återhämtning – något som egentligen är arbetsgivarens ansvar, säger Johan Ingelskog i texten. 

Förbundsordförande Malin Ragnegård betonar att grundproblemet är en för låg bemanning. 

Vill säkra återhämtning

I texten uttrycker de att målet är att landa i ett nytt centralt löneavtal, samtidigt som det ska finnas möjlighet att anpassa löneavtalet lokalt. Dessutom vill Kommunaltopparna att vissa dygnsviloregler ska förenklas samt att man ska se över hur väl kollektivavtalets arbetstider är anpassade till olika branscher och yrkesgrupper. 

– Sen vill vi skapa ramar i det centrala avtalet som säkrar återhämtning, men som också ger individen en möjlighet att påverka arbetstiderna. En lösning är att jag som arbetstagare kan välja mellan olika schemarader som alla redan är förhandlade och riskbedömda. På så vis får medlemmarna inflytande och vi säkrar rätten till återhämtning, säger Malin Ragnegård i texten. 

Avtalet förlängs

I ett meddelande som publicerades i söndags skriver Kommunal att de ”för konstruktiva samtal” med motparten. Kollektivavtalet som gick ut i söndags förlängs medan förhandlingarna pågår.