Klockan 12 på tisdagen skulle SKR lämna ett bud till de sex fackförbunden för anställda i kommuner och regioner.

På förhand beskrev arbetsgivarna detta som ett slutbud, enligt några av fackförbunden. Alltså ett bud som facken kan acceptera eller förkasta i sin helhet.

Men Vårdförbundet vägrade ta emot budet.

– Vi beslutade i morse att vi och SKR ligger alltför långt ifrån varandra, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef vid Vårdförbundet.

I stället begär Vårdförbundet att medlare kallas in. En ovanlig åtgärd i förhandlingar mellan Vårdförbundet och SKR, även om det så kallade förhandlingsordningsavtal som finns mellan parterna öppnar för den möjligheten.

”Medling innebär ansvar”

– En medlare kan ge parterna i uppdrag att precisera sina yrkanden, och lägga fram egna förslag till lösningar. Det hade vi behövt i det här läget, säger Annelie Söderberg.

SKR lämnade ett första bud till Vårdförbundet i söndags, den 24 mars. Enligt Vårdförbundet innehöll det ett nytt yrkande av sådan dignitet att det inte borde lyftas in i förhandlingarnas slutskede.

– SKR vill föra in en möjlighet att utöka arbetstiden. Medan vi tvärtom har yrkat på hållbara heltidstjänster genom förkortad veckoarbetstid, säger Annelie Söderberg.

Jeanette Hedberg står i en stor foajé med växter och trappor.
Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.

Jeanette Hedberg, förhandlingschef vid SKR, förnekar att SKR skulle ha fört in ett nytt yrkande i slutskedet av förhandlingarna.

– Frågan har funnits med redan från början av förhandlingen.

Fem dygn återstår av avtalet

Att begära medling är ett sätt att ta ansvar för att förhandlingarna slutförs i tid, enligt Vårdförbundet, som nu kommer att kontakta Medlingsinstitutet och höra om någon av myndighetens medlare kan medverka.

– Men SKR vill inte. De säger att de inte hinner tala med en medlare, utan kommer att förhandla vidare med de övriga facken, säger Annelie Söderberg.

Jeanette Hedberg anser att det är fel att kalla in medlare när det fortfarande återstår fem dygn tills avtalet löper ut.

– Medlare kan man kalla in om vi inte skulle vara överens när det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars. Att ta in medlare dessförinnan gör bara att processen drar ut på tiden.