De avtal som blev klara på skärtorsdagen för bland andra socialsekreterare, medicinska sekreterare, ekonomer och läkare i kommuner och regioner gäller från och med den 1 april och ett år framåt.

Lönerna höjs med 3,3 procent, i linje med det märke som fack och arbetsgivare i industrin har satt.

Att löneökningarna slås fast med en siffra i det centrala avtalet är en förändring för de flesta tjänstemän jämfört med tidigare avtal (undantaget är läkarna). I ekonomiskt hårda tider är det viktigt för facken att säkra att lönerna höjs över huvud taget.

– Vi och facken har tagit ett gemensamt ansvar för det tuffa ekonomiska läget. Korta avtal är det bästa utifrån den osäkra situationen, säger Ulf Olsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Kort avtalsperiod

En kort avtalsperiod betyder normalt att avtalen innehåller löneökningar men inte så mycket mer. Förändringar i scheman, arbetsmiljö och andra villkor brukar kräva längre tid.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale säger i ett pressmeddelande att de flesta yrkanden har avvisats med hänvisning till den dåliga ekonomin, men att läkarna i alla fall kommer att få bättre reglering av övertidsarbete.

Akademikerförbundet SSR ser en tydligare löneprocess och höjda ambitioner för arbetsmiljön som framgångar i det nya avtalet.

Också Vision har fått igenom satsningar på arbetsmiljön, och en översyn av lönestrukturen i kvinnodominerade yrken.

Lärarna avvisade budet

Sveriges lärare avvisar det bud som SKR lämnade i tisdags.

– Det beror inte på någon enskild fråga. Vår delegation gjorde en helhetsbedömning och fann att budet inte möter de utmaningar vi har i förskola och skola, säger Mathias Åström, förhandlingschef vid Sveriges Lärare.

– De närmaste dagarna kommer vi att sondera med SKR för att se hur vi ska gå vidare, och om medlare eventuellt ska hjälpa till.

Genomgående ser fackförbunden i kommuner och regioner den höga arbetsbelastningen som en nyckelfråga, och de har krävt arbetstidsförkortning, mer semester eller, i Sveriges Lärares fall, mer tid för förberedelser och planering.

I de avtal som nu är klara finns avsiktsförklaringar om att se över behoven av anpassade arbetstider och diskutera vidare, men ingen konkret arbetstidsförkortning.

Långt ifrån varandra

Särskilt Vårdförbundet och SKR står långt ifrån varandra i arbetstidsfrågan. Det är ett skäl till att förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKR fortsätter med hjälp av medlare efter påsken. Medlare blir Gunilla Runnqvist och Göran Gräslund.

Parterna står inför ett dilemma. Många sjuksköterskor arbetar deltid därför att de inte orkar med heltid, enligt fackets undersökning. Med kortare arbetsvecka skulle fler orka. Det skulle också bli lättare att rekrytera till yrket, tror Vårdförbundet.

Men kortare arbetsvecka betyder att fler behöver anställas, invänder SKR. Och det råder brist på sjuksköterskor och barnmorskor. Resultatet av en arbetstidsförkortning kan bli att belastningen ökar de timmar personalen är på jobbet – med följden att ännu fler lämnar yrket.

Förhandlingarna mellan Kommunal och SKR hade inte gått i mål vid 18-tiden på skärtorsdagen. ”Förhandlingar pågår”, löd kommentaren från Kommunals pressansvariga.