EU står inför stora förändringar. Vi måste hjälpa ukrainarna att befria sitt land. Vi behöver en mer kraftfull och rättvis grön omställning.

Ett flertal EU-länder står inför akut brist på arbetskraft och krympande befolkningar, de som kommer hit och arbetar måste få goda arbetsvillkor. I en tid av förändring måste även EU förändras.

Klimatomställningen inom EU går för långsamt. Om högern och extremhögern får majoritet i EU-parlamentet kan viktiga klimatåtgärder rullas tillbaka. Det som har hänt i Sverige kan hända i EU. I stället vill vi i vänstern bedriva en mer aktiv politik för gröna investeringar som skapar nya bra jobb. 

Dra nytta av EU för klimat och schyssta villkor

EU:s regler om statsstöd måste ändras så att vi kan konkurrera med USA, Kanada och Kina om tillverkning av batterier, solpaneler och elfordon. Precis som i USA ska det ställas krav på att företag som får stöd ger goda arbetsvillkor, tar socialt ansvar och att stöden inte går till aktieutdelningar. 

Klimatpolitiken i EU är beroende av utsläppshandel. Den kan vara ett bra verktyg särskilt om den kombineras med investeringar och ökad jämlikhet. Men om utsläppshandeln mest leder till ökade priser så drabbar det främst låginkomsttagare.

De måste i stället uppleva att omställningen gör dem till vinnare med billig och bra kollektivtrafik, hjälp till ombyggnationer för lägre energiräkningar och nya trygga gröna jobb. De som orsakar störst klimatutsläpp, rika och storföretag, måste minska sina utsläpp mest.

Järnväg och kollektivtrafik behöver byggas ut och EU:s politik läggas om så att gemensamt ägd och driven kollektivtrafik inte försvåras som idag. Vi vill förändra EU:s elmarknad som driver upp elpriserna i Sverige långt över produktionskostnaderna trots att vi är en stor exportör av fossilfri el. 

Fokus på klimatet och Ukraina

Genom att införa Sverigepriser på el som Vänsterpartiet föreslagit gynnas hushåll och företag, och vi blir mer attraktiva för nya investeringar. EU måste göra upp med ett naivt marknadstänkande som gynnar storföretag men missgynnar klimatet och löntagare.

Att hejda klimatförändringen och hjälpa Ukraina försvara sig blir två huvuduppgifter för EU de kommande åren. Men runt hörnet väntar en ny utmaning. Befolkning kommer att minska dramatiskt i flera EU-länder, inte minst gäller det personer i arbetsför ålder.

Vi har redan en akut brist på arbetskraft runt om i EU. Födelsetalen är låga, det kan bara vändas genom en aktiv politik som gynnar barn och familjer som ökad jämställdhet, tillgång till god och billig barnomsorg, en aktiv bostadspolitik som ger trygga bostäder till rimliga priser och fasta jobb så att man vet att man kan försörja sig. Det är vänsterpolitik som behövs om vi vill att fler ska kunna skaffa barn. 

Invandringen lär minska i takt med att färre flyktingar tas emot i EU. Den rasism som extremhögern eldar på gör att Europa blir mindre attraktivt för kvalificerad arbetskraft från andra länder. Samtidigt kommer behovet av arbetskraftsinvandring bara att öka.

Mer vänsterpolitik i EU gynnar löntagare

Men redan nu finns stora problem med social dumping, otrygga jobb och utnyttjande som drabbar arbetskraftsinvandrare. Det ställer löntagare mot löntagare, det gynnar fuskande företag och ibland ren kriminalitet. Därför måste vi kräva att arbetskraftsinvandrare får samma arbetsvillkor och avtal som inhemsk arbetskraft.

I Sverige ska det ske med respekt för den svenska modellen med kollektivavtal och förhandlingar. Det är beklagligt att direktivförslaget om plattformsarbete ser ut att haverera. Gig-arbetare är oftast mycket utsatta som falska egenföretagare, de förtjänar den trygghet som anställning och kollektivavtal ger. 

Vi kan använda EU för Ukraina, löntagarna och en rättvis klimatomställning. Men det kräver att vänstern går fram och att fler mandat blir rödgröna i EU-valet. Det blir dessutom ett fint avstamp inför ett regeringsskifte 2026.