På många marknader är kränkningar av mänskliga rättigheter och ett svagt arbetsrättsligt skydd vanligt förekommande.

Det handlar om människor som tvingas att arbeta under slavliknande förhållanden, som inte kan försörja familjen på sina löner och som får utstå trakasserier för att de försvarar sina fackliga rättigheter.

Därför har stora delar av näringslivet, civilsamhället och fackföreningsrörelsen krävt en tydlig lagstiftning om företagens ansvar. Frivilliga riktlinjer har visat sig vara otillräckliga och tydliga spelregler har efterfrågats, inte minst av svenska företag. 

Det var mot denna bakgrund som EU-kommissionen i februari 2022 presenterade sitt förslag till direktiv om vad som kallas tillbörlig aktsamhet, det så kallade CSDD-direktivet. Direktivet fastställer en skyldighet för företag att motverka negativa effekter för miljö och mänskliga rättigheter i sin verksamhet samt i sina värdekedjor.

Europaparlamentet och ministerrådet överens

I mitten av december förra året nådde Europaparlamentet och ministerrådet en överenskommelse om CSDD. Men innan lagen kan träda i kraft måste såväl parlamentet som de 27 EU-länderna bekräfta uppgörelsen. 

Medlemsländerna avser att diskutera och ta ställning till förslaget fredagen senast idag, den 9 februari 2024. I nuläget rapporteras det om att den svenska regeringen är på väg att backa ur uppgörelsen och stoppa förslaget i sista stund.

Ett nej från Sverige vore helt obegripligt. Ett land som Sverige, med sin långa tradition av öppenhet och frihandel, bör använda sitt inflytande för att verka för goda sociala villkor även ska gälla i vår omvärld.

Det visar klart och tydligt visa att Sverigedemokraterna och regeringen varken bryr sig om klimatet eller arbetstagares rättigheter när det väl kommer till kritan.

Dubbelmoral från SD i synnerhet

Sverige har länge stått upp för en rättvis handel som värnar såväl klimatet som arbetstagares rättigheter och som säkerställer en jämlik spelplan för våra företag. Det ska inte vara en konkurrensfördel att undfly ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat.

Mest anmärkningsvärt är att Sverigedemokraterna så sent som i augusti skrev i Göteborgs-Posten om de arbetstagare som utnyttjas och utsätts för kränkningar av deras mänskliga rättigheter när ekonomin ställer om.

När det väl kommer till kritan väljer de dock att bromsa en historisk lagstiftning som säkerställer att företag respekterar arbetstagares rättigheter. Det är ytterligare ett bevis på att Sverigedemokraterna gör allt annat än att stå på arbetstagarnas sida.

Om Sverige backar ur uppgörelsen om en lag om företagsansvar på EU-nivå finns det en stor risk att andra länder följer efter och att hela förslaget faller. Idag är det dags för regeringen och Sverigedemokraterna att bekänna färg.

Vi kräver att regeringen och Sverigedemokraterna tar sitt ansvar och röstar ja till förslaget.