Sverige och övriga Europa står inför stora utmaningar. Sedan två år rasar ett storkrig i Europa.

Kostnadskris, brottslighet och en växande arbetslivskriminalitet prövar sammanhållningen i samhället. 

Valet till Europaparlamentet den 9 juni är en möjlighet för oss att stå upp för samarbete och sammanhållning i en tid då vi behöver det mer än på mycket länge.  

Bekämpa arbetslivskriminalitet

En prioriterad fråga i den fackliga valrörelsen måste vara att bekämpa den växande arbetlivskriminaliteten.

I dag ökar fusk och utnyttjande av människor samtidigt som kopplingen mellan arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet är uppenbar. Det är vårt uppdrag att se till att Europa hjälper inte stjälper i den kampen.  

Vi har en verklighet där en städerska kan ramla ut från ett fönster, bryta ryggen, och bli liggande i flera timmar i väntan på hjälp för att arbetsgivaren först ska städa undan alla bevis på att det är en arbetsplatsolycka.  

Byggnadsarbetare vid landets största prestigeprojekt tvingas arbeta 19 timmar om dagen, 20 dagar i sträck. Fackligt förtroendevalda både hotas och misshandlas för att de försöker upprätthålla kollektivavtalen. 

Skärp EU:s upphandlingsregler

Vi har dessutom en verklighet där gängkriminella driver vårdcentraler och behandlingshem för unga. Arbetslivskriminaliteten och den organiserade brottsligheten måste därför bekämpas med samhällets fulla styrka, på alla nivåer. 

Vi behöver åtgärder för att göra det svårare att fuska, lättare att bli upptäckt och mer kännbart att bli straffad.  

Vi ska göra det svårare att fuska genom att ändra EU:s upphandlingsregler så att det blir obligatoriskt att ställa krav på goda arbetsvillkor. Vi måste också begränsa de långa kedjor med underentreprenörer som idag används för att fuska och utnyttja människor. 

Byggen med över 200 entreprenörer utspridda i fyra led är inte ett tecken på specialisering, det är ett tecken på människohandel.  

I slutet av förra året skedde en av de värsta arbetsplatsolyckorna i Sverige i modern tid. Fem byggnadsarbetare störtade in i döden när deras bygghiss rasade i marken.

Oavsett orsaken så är det helt oacceptabelt. Vi vet att skärpta arbetsmiljöregler är ett måste för att människor inte ska bli sjuka eller dö av sitt arbete. Och om reglerna efterföljs kommer det dessutom trycka undan oseriösa företag.  

Det ska svida att slarva

För att göra det lättare att bli upptäckt måste vi skärpa kontrollverksamheten. Inget land i EU får vara en frizon för kriminella företag. De europeiska myndigheterna måste få mer resurser och befogenheter att samordna jakten på dessa företag.  

Det måste också kosta när man åker dit. Annars knäcker vi inte affärsmodellen och det kommer fortsätta vara lönsamt att fuska.

För att nå dit kan det inte vara som idag där utnyttjandet av anställda är ett andra klassens brott. 

Det är inte rimligt att det kostar mer för ett företag att slarva bort en mejllista än att utsätta sina anställda för livsfara. Vi måste höja sanktionsavgifterna för arbetslivskriminalitet och koppla sanktionerna till företagens omsättning så de verkligen känns. 

Ska vi lyckas med detta behöver vi bli fler Europaparlamentariker som driver dessa frågor på plats i Bryssel.