Det finns en konstig kritik mot Ulf Kristersson uttalanden på Folk och Försvar.

Men att statsministern går ut och uppmanar svenskarna att vara beredda att strida för sitt land är inget konstigt. Det är hans jobb och hans ansvar. 

Problemet är att insikten att Sverige är sårbart och hotat kan inte stanna vid ord. Instagram-politik gör inte Sverige tryggare.

Menar Ulf Kristersson allvar måste han också vara beredd att ompröva den egna politiken.

Fyra borgerliga problem

Det handlar huvudsakligen om fyra saker:

 1. Den okritiska privatiserings-dogm som Kristersson själv varit drivande bakom måste brytas. Vi såg under pandemin hur sårbara just in time- och marknadslösningar gjorde oss. Nu har vi dessutom ett läge där kriminella och utländska intressen har ett direkt inflytande över vår välfärd.

  Den politiken måste bytas ut mot en där samhället återtar direkt kontroll över strategiska samhällsfunktioner. Även om det irriterar de av Kristerssons kompisar som själva tjänar pengar på privatiseringspolitiken.
 2. Vi måste bort från svältkuren och istället rusta den grundläggande samhällsstrukturen. Idag pressas välfärden när staten inte ställer upp samtidigt som kommuner och regioner pressas till medfinansiering av ny infrastruktur.

  Kombinationen blir förödande. Här måste Kristersson förklara för sin finansminster att hennes drömmar om skattesänkningar för de moderata kärnväljarna får vänta, det svenska samhället går före. 
 3. Vi vet, av internationell erfarenhet, att en stor del av ett samhälles motståndskraft ligger i dess civilsamhälle. Människor som kan organisera sig själva, som kan bilda sig och se igenom desinformation kan stå emot även om centrala funktioner angrips eller faller.

  Vill Ulf Kristersson visa ledarskap får han slå utbildningsminister Mats Persson på fingrarna och förklara att här är inte läge för något ideologiskt korståg mot föreningsliv och folkbildning. Ta tillbaka nedskärningsbesluten och satsa istället på svenska folkets självständiga organsisering i ett fritt föreningsliv. Det stärker oss även mot såväl yttre som inre hot.
 4. Avslutningsvis, ska vi stå starka kan vi inte ha ett ledarskap som splittrar. De miljontals svenskar som har invandrarbakgrund är en lika viktig del av vårt försvar som de som är födda här. Svenska muslimer lika mycket patrioter som kristna eller ateister.

  Här måste statsministern fundera över vilka bilder han själv sprider. Och än viktigare. Om Ulf Kristersson fortsätter hålla Sverigedemokraterna om ryggen bidrar han aktivt till ett mer hatiskt och splittrat svenskt samhälle. Det gör oss svagare.

  Även här måste statsministern sluta förnedra sig och i stället visa att han är en ledare för hela landet och att han klarar av att göra vad som är rätt, även när det kräver mod. 

Dags för Kristersson att bli statsman

För att stärka svensk säkerhet finns mycket där det torde vara lätt att få bred politisk uppslutning. Fortsatta satsningar på vårt försvar.

Ökad beredskap från säkerhetstjänst. Stärkt förmåga och kommuner och regioner att hantera alla de nya hot vi står inför. 

Ledarskap kan inte bara handla om att göra det enkla. Det finns redan en omfattande kritik mot dagens regering att den är mycket ord utan innehåll, löften som inte betyder något.

Ulf Kristersson har nu chansen att ställa sig över detta. Gå från politiker till statsman. Men det kräver att han vågar utmana även de egna positionerna, och de egna kompisarna.

Har statsminstern det i sig att han orkar detta bör en ansvarsfull opposition ta hans utsträckta hand.

Det vore en styrka för landet, om de stora partierna kunde visa enighet i en tid som denna.