Hur kan man som vanlig löntagare i moderna Sverige hellre ställa sig bakom en av världens rikaste kapitalister, Elon Musk, i stället för över 20 000 personer som arbetar inom bilverkstäder i Sverige?

Den frågan ställde vi oss så fort kritiken kom när IF Metall utlyste strejk på Teslas företag TM Sweden AB. ”Det ska vara frivilligt att teckna kollektivavtal som företagare”, menade vissa.

När började människor tro på ett samhälle som endast var till för de rikaste och inte för vanligt folk?

Skriv på, Elon Musk

Om det är någon som har råd att teckna kollektivavtal så är det Elon Musk. Vår uppmaning: skriv på kollektivavtal för dina anställda i Sverige.

I gengäld lovar IF Metalls medlemmar att återgå i arbete tills nästa gång det är dags att förhandla nya kollektivavtal för branschen.

Kollektivavtal är inte till för bolaget skull, det är till för de anställda som jobbar inom branschen. Ett av Tesla-strejkens syften handlar om att undvika löne- och villkorsdumpning av alla anställda inom branschen.

Saknar ett företag kollektivavtal gäller inte förtroendemannalagen som är grundpelaren för facklig organisering och inflytande som anställd i Sverige.

Utan kollektivavtal saknas dessutom garanti för löneökningar och skydd mot godtycklig lönesättning. 

Bara 7 av 10 med i facket

Som unga ser vi med oro på när generationer innan oss slutar organisera sig, utan insikt om att de lever på döda medlemmars framgångar och medlemsavgifter på sina egna arbetsplatser.

9 av 10 omfattas av kollektivavtal men bara 7 av 10 är med och bidrar till att de upprätthålls.

Detta mönster kommer få konsekvenser i längden

När vanligt folk arbetar skapas ett mervärde som kan fördelas på tre olika sätt: Lön till arbetstagarna, vinst till ägarna samt återinvestering i bolaget eller samhället.

Det sistnämnda utgörs till största del av skatt på arbete och moms.

Det är vad som finansierar våra barns skolgång, våra föräldrars sjukvård och våra försäkringssystem som ska se till att vi som anställda ska få ett drägligt liv om vi skulle råka ut för något oförutsett under livets gång.

Dåligt för demokratin

Har vi tappat egenintresset i konflikten mellan anställda och företagsägare?

Har vi tappat förståelse för den ekonomiska konflikten i samhället? I varje land där marknaden får styra går den ekonomiska demokratin åt skogen.

Vanligt folk har inget att säga till om eftersom de saknar ekonomiskt inflytande på en oreglerad marknad som endast är till för att koncentrerar förmögenheter för de som redan har tillräckligt.

Du som tror att du gör dig själv en tjänst genom att fördöma IF Metalls försvar av den ekonomiska demokratin, gör dig själv en tjänst och sluta med det.

Det tjänar vi alla på, förutom Elon Musk förstås men han klarar sig nog.