Stockholm har landets friskaste befolkning men också den allra dyraste sjukvården.

En viktig anledning till det är att vården i huvudstaden privatiserats till den milda grad att den inte längre är behovsstyrd.

Men efter valet i förrfjol så har S, MP och C med stöd av MP dragit i gång en reformering vårdsystemen. Vårdval görs om, upphandlingar görs mer kontrollerat och viss vård ställs under regionens kontroll.

Skattekranen vrids åt. Och från de privata vårdbolagen och de borgerliga partierna stiger nu ett primalvrål.

När hälso- och sjukvårdsnämnden samlades i Stockholms landstingshus i mitten av februari så hade man att hantera ännu en fråga om privatvårdens vara eller icke vara i huvudstaden.

Vård för 700 miljoner kronor

Saken handlar om Remeo, en privat intensivvårdsrehabilitering med 14 platser i Sköndal.

Sedan 2016 har företaget haft ett avtal om att ta emot patienter för rehabilitering efter att de intensivvårdats. Kostnaden för vården som Stockholms akutsjukhus köpt av Remeo motsvarar en bit över 700 miljoner kronor.

Avtalet säger inget om hur många patienter privatkliniken ska ta emot och sedan i oktober 2023 har antalet remitterade minskat med 75 procent.

Inga konstigheter egentligen. Efter pandemin intensivvårdas färre stockholmare, vårdbehovet har därför minskat och sjukhusen har också skalat upp den egna rehabiliteringskapaciteten.

Anders Fytagoridis är verksamhetschef på den medicinska enheten för neurokirurgi på Nya Karolinska sjukhuset, NKS. Till Svenska Dagbladet säger han följande:

– Det är inte ekonomin som styr, det är de medicinska behoven. Det finns större möjligheter för den här patientgruppen med neurokirurgisk eftervård på Danderyds sjukhus. Dessutom har vi ökat vår egen kapacitet på NKS, men skulle inte det räcka kommer vi att använda oss av Remeo.

Bryter sannolikt mot lagen

Nu säger Remeo – som under pandemin utökade sin personalstyrka med cirka 40 procent – att man kommer gå i konkurs om några veckor. Om inte politikerna ser till att färre patienter vårdas på sjukhusen och fler patienter vårdas på Remeo.

Det är ganska häpnadsväckande besked från en privatklinik som sedan 2016 fått över en halv miljard skattekronor av stockholmarna. Ge oss mer pengar – annars drar vi.

Att Moderaterna har anslutit sig till Remeos krav på att Stockholms skattebetalare ska ersätta dem trots att vårdbehoven inte finns förvånar ingen. Märkligare är det att även Vänsterpartiet hoppat tåget.

Tillsammans med högern driver V – som anser att vårdplatserna trots allt behövs – nu ett förslag om att regionen ska säkra Remeos verksamhet genom ett direktavtal. Men det skulle sannolikt strida mot svensk upphandlingslagstiftning och möjligen också mot statsstödsreglerna.

Bland annat eftersom Remeo redan har ett avtal med regionen och för att Stockholms behov av intensivvårdsrehabilitering är uppfyllt.

Vänsterpartiets nyfunna vänskap med M i vårdpolitiken har nu tvingat fram en snabbutredning av hur behovet av intensivvårdsrehabilitering ”egentligen” ser ut.

Att lite på vad sjukvården säger är tydligen inte aktuellt. Resultatet av utredningen presenteras om ett par veckor.

Tills dess kan V fundera på om det verkligen är rimligt att regionens rehabiliteringskapacitet ska vila på privata företag som hotar med konkurs om inte det gemensamma avstår från att vårda patienter.