Regeringen och Sverigedemokraterna har pekat ut vägen för en ny arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. LO var kritisk redan när utredningen, som förslaget baseras på, presenterades i juni 2020.

LO har sedan dess varit tydlig med att förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som leder till försämringar för arbetarklassen inte kommer att accepteras.

SD och arbetsmarknadsministern sviker

Därtill hade Jimmie Åkesson (SD) inför valet lovat att gå i opposition om a-kassan försämras och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) lovade i september att a-kassan ”ska ligga på den starka nivå vi har i dag”.

Pressträffen gjorde dock klart att det är en försämring som regeringen och Sverigedemokraterna ämnar genomföra. Ersättningen ska nämligen trappas ned än snabbare än den redan gör i dag.

Låt mig ge ett exempel: En arbetslös som tidigare hade 30 000 kronor i lön beslutar, tillsammans med Arbetsförmedlingen, att stärka sina möjligheter till ett nytt arbete genom att gå en sex månader lång arbetsmarknadsutbildning.

Beslutet fattas efter två månaders arbetslöshet. Under utbildningen kommer hen att straffas med en 1 000 kronor kraftigare sänkt ersättning jämfört med i dag.

Sämst för kvinnor med låg lön

Än värre kommer kvinnor i arbetarklassen att fara. En vanlig faktisk månadslön för en kvinnlig arbetare är 23 000 kronor i månaden innan skatt. Efter att ha uppburit a-kassa under hundra ersättningsdagar vill utredningen sänka ersättningen med 2 300 kronor i månaden, jämfört med i dag.

Detta trots att vi i Sverige inte funnit några bevis för att en nedtrappad ersättning skulle vara ett effektivt sätt att minska arbetslösheten på (se exempelvis Kolsrud m.fl. 2018, Cederlöf 2020, Menerd och Tanguy 2017).

Utgångspunkten för debatten är dessutom felaktig. Vilka jobb tänker sig regeringen att de arbetslösa ska kunna ta? Och hur tänker de att det ska gå till när de samtidigt skär ned på arbetsmarknadspolitiken och underlåter att se till att det finns bostäder och fungerande infrastruktur där jobben trots allt växer fram?

Det finns inte tillräckligt med jobb

Det finns inte tillräckligt med jobb i dag, eftersom regeringen stramar åt finanspolitiken och bidrar till ökad arbetslöshet.

Det står i Johan Pehrsons (L) egen debattartikel, som föregick pressträffen, att vi just nu har ”… över 400 000 arbetslösa och nästan 150 000 lediga jobb.” och att ”… regeringen spår att 40 000 fler kommer bli arbetslösa i år”.

Som svar på att regeringen tillåter arbetslösheten att öka tänker regeringen straffa de som görs arbetslösa med lägre ersättning. Låt oss avsluta med att återigen citera Pehrson själv: ”Ekvationen går inte ihop.”