Den som vill ha ett jobb inom byggbranschen och ett boende de har råd med, får leta förgäves. Bostadsbyggandet står still, konkurser och varslen ökar. Samtidigt är bostadsbristen utbredd i stora delar av Sverige.

Om inget görs kan Sverige vara på väg in i en ny finanskris. Det är dags att kavla upp ärmarna och göra något åt saken Andreas Carlson, innan det är för sent.

Regeringen måste inse allvaret och börja ta ansvar för landets bostadsförsörjning. Vi behöver rädda jobben för Sveriges byggnadsarbetare och se till att alla i Sverige har tillgång till en trygg bostad som människor har råd att bo i. 

Massarbetslöshet och bostadsbrist

Risken för massarbetslöshet lurar runt hörnet. Varslen ökar och arbetare förlorar sina jobb. Till en början inom byggbranschen men på sikt kommer det drabba hela samhället. Faktum är att en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

Under 90-talskrisen sökte sig 20 000 byggnadsarbetare till nya branscher på grund av stopp i byggandet. Det får inte hända igen. Om inget görs nu kommer byggnadsarbetare att stå utan jobb till våren, unga kommer inte att söka sig till byggbranschen och vi riskerar att tappa två generationer byggnadsarbetare. Arbetare som behövs när vi ska börja bygga igen.

Var ska Stockholms invånare bo? Att läsa Boverkets byggprognos för 2023 är ingen munter läsning för den som vill ha en bostad. Enligt rapporten kommer bara 19 500 bostäder att börja byggas under 2024. Vilket är långt under de 67 300 bostäder som skulle behöva byggas varje år. 

Mänsklig rättighet att bo tryggt

Att ha en trygg bostad är en mänsklig rättighet. Men det är ingen självklarhet längre. Bostadsbristen är enorm och har varit så under många år. Inflation och stigande räntor gör att människor inte längre har råd att bo. 

Unga vuxna har det särskilt svårt på bostadsmarknaden. Att hitta en bostad är svårt. Unga vuxna möts ofta av långa köer för att få en hyresrätt, trots att hyresrätt för det flesta unga är det enda tänkbara alternativet. Planerar de att köpa sin bostad krävs ofta en kontantinsats högre än en årslön.

Därför bor var fjärde ung vuxen i Sverige hemma hos sina föräldrar idag. I Stockholm så många som var tredje vuxen. Att inte kunna leva ett självständigt liv som ung vuxen på grund av att det inte finns bostäder är inte rimligt. 

Dags att pressa regeringen

Vi kan inte acceptera läget som det är nu. För att sätta press på regeringen startade byggnadsarbetare i Stockholm en namninsamling som mer än 17 800 redan skrivit under. Nu måste åtgärder till innan det är för sent.

Marknaden kommer inte lösa byggandet på egen hand. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider.

Vi kan inte vänta längre. Nu måste regeringen och Andreas Carlson öppna ögonen, kavla upp ärmarna och agera. Det måste till rejäla statliga satsningar. Det måste byggas bostäder.

Idag den 6 februari, kl. 17.00 samlas vi på Sergels torg för att överlämna namninsamlingen till bostadsminister Andreas Carlson. Vi behöver samla våra krafter och visa att regeringens flathet inte accepteras.