Tappet av medlemmar i LO-förbunden tyckas åtminstone stannat av, enligt siffror för 2023.

Glädjande att resan mot botten stannat av, men det är absolut inte läge att slappna av.

Vi behöver lyfta blicken för att se den större bilden och vi behöver närskåda och agera för att förändra våra egna arbetssätt. En stor oro är unga arbetares förhållande till facken.

Det som är bra är att vi inte behöver gissa. Ingen behöver klia sig i flinten eller lyfta sig från kontorsstolen för att få reda på vad unga vill ha, vad de behöver och vad de förväntar sig av facken.

För det vet vi. Utmaningen är att agera på insikterna.

Få unga negativa till facket

LO har gjort en attitydundersökning bland unga. Undersökningen (utförd av opinionsföretaget Novus och statistiskt säkerställd) visar på en del bekymrande siffror. Men också på hopp och möjligheter.

Drygt hälften av de unga mellan 19–29 år svarar att de inte är medlemmar i facket. Samtidigt säger omkring sex av tio att de har god kännedom av facket.

Unga har också en mer positiv inställning till facket än äldre. 63 procent är positivt inställda, och endast en tiondel negativt inställda.

Unga vet vad facket är, och de gillar oss. Sex av tio som inte är med kan tänka sig att bli medlemmar och en fjärdedel vet inte. Vad är det då som hindrar unga från att bli medlemmar?

När vi frågar de som inte är med är det förskräckande svaret att mer än varannan inte ens fått frågan.

Vill ha samma saker som äldre

Jag upprepar. Tiotusentals ungdomar är beredda att gå med i facket. Men har inte ens fått frågan.

En analys LO:s organisationsenhet gjort av siffrorna för facklig anslutning i olika åldersgrupper visar att ytterst få väljer att bli medlemmar efter 30 års ålder. Är man inte medlem då kommer man inte gå med senare under livet heller.

Om inte fler unga går med i facket är det inte avancerad matematik som ger att detta på sikt kommer minska LO-förbundens medlemsantal drastiskt. Medlemmarna kommer att dö ut.

När vi frågar unga vad de vill att facket ska jobba med är det inga konstigheter. Det efterfrågas inga spexiga kampanjer eller profilering i märkliga frågor.

De vill att facket ska jobba för bättre löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Precis samma topplista som de äldre har.

Tre medskick

Givetvis kan inte LO:s medlemstapp bland unga helt förklaras av vårt eget agerande. Att ungas arbetsmarknad är otrygg gör det svårare att värva.

Men använd det som ett avstamp för kampen för bättre villkor, inte som en bortförklaring för att slippa göra organiseringsjobbet.

LO och förbunden måste ta frågan på större allvar, det handlar om vår överlevnad.

Svenska fack måste bli mer relevanta, synliga och växa bland unga. Risken är annars att vi några decennier bort har slarvat bort vår unika maktposition.

Jag har några medskick till alla fackligt aktiva och beslutsfattare:

  • Fråga unga om de vill gå med. Värva på plats. Unga vill vara med i facket.
  • Satsa på att synas där unga finns. På arbetsplatsen och i apparna.
  • Ta ungas engagemang på större allvar och släpp in dem i beslutande församlingar på riktigt.