Enligt de gamla las-reglerna fick anställda som blivit uppsagda eller avskedade ha kvar sin anställning i de fall ärendet togs till Arbetsdomstolen.

Den regeln ändrades från och med att nya las trädde i kraft i oktober 2022. Ett undantag gäller dock fackligt förtroendevalda som bedöms ha särskild betydelse för arbetsplatsen.

Vill skydda huvudskyddsombud under tvist

Men frågan om undantaget gäller för även skyddsombud är inte lika tydligt formulerat.

Saken ställs nu på sin spets i en stämningsansökan där IF Metall vill ogiltigförklara avskedandet av ett huvudskyddsombud som arbetat på kemikalietillverkaren Nouryon Surface Chemistry.

Förbundet vill att Arbetsdomstolen beslutar att skyddsombudets anställning ska bestå fram tills tvisten är avgjord, detta i ett så kallat interimistiskt yrkande.

Förbundsjuristen: ”Handlar om hur aktiv man är”

– Titeln skyddsombud är i sig kanske inte skyddad. Det handlar mer om hur aktiv man är, säger Darko Davidovic, förbundsjurist på IF Metall till Arbetet och fortsätter:

– Deltar man i utredningar och sköter tillbudsrapportering regelbundet så gäller skyddet även för skyddsombud anser vi.

Enligt IF Metall är det första gången detta prövas i skarpt läge. De väntar sig i enlighet med huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, PTK och delar av LO att domstolen beslutar att avskedandet av skyddsombudet pausas.

Ingen ökning av tvister med förtroendevalda

Att nya las skulle innebära ett minskat skydd för förtroendevalda, eller att företag nu i högre utsträckning försöker säga upp fackliga och skyddsombud, anser Darko Davidovic dock inte.

– Vi ser ingen sådan glidning. Hos oss är det otroligt ovanligt att vi har tvister där förtroendevalda är inblandade