Byggnads regionala skyddsombud begärde i mars 2021 att städföretaget, som ägnar sig åt byggstäd i Stockholmsområdet, skulle skicka en lista på företagets arbetsställen. 

Listan behövdes för att skyddsombudet skulle kunna inspektera arbetsplatserna.

Det dröjde dock sex veckor innan företaget lämnade ut listan. Och det skedde först efter att Byggnads kallat till förhandling om hindrande av skyddsombud.  

Företaget hävdade att skyddsombudet först skulle ha kallat till överläggning, enligt Byggavtalets arbetsmiljöavtal, för att diskutera sin begäran. Eftersom han inte gjort det hade företaget inte hindrat honom. 

Domstol gick på Byggnads linje

Överläggningarna ska dock bara ske om skyddsombud upptäckt brister i arbetsmiljön, vilket inte var fallet eftersom han inte ens visste vilka arbetsställen han skulle inspektera, påpekade Byggnads som tog fallet till Arbetsdomstolen (AD).

Domstolen gick på Byggnads linje.

”Uppdraget om en arbetsgivares arbetsplatser måste uppfattas som en nödvändig förutsättning för att ett skyddsombud överhuvudtaget ska kunna utföra sitt uppdrag” står det i domen. 

Genom att vänta sex veckor med att lämna ut uppgifterna har företaget hindrat skyddsombudet från att utföra sitt uppdrag, slår AD fast.

Krävde skadestånd

Byggnads krävde skadestånd både till skyddsombudet och till förbundet.

Företaget vill inte betala till båda eftersom skyddsombudet var anställd av Byggnads avdelning och inte av företaget. Han hade därmed inte lidit någon extra skada, resonerade man. 

Även här gick dock domstolen på facket linje. Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt till skadestånd och förtroendemannalagen ger förbundet rätt i sitt krav.

Företaget ska därför betala 25 000 kronor var till det regionala skyddsombudet och Byggnads.