Först blockerade svenska hamn- och transportarbetare nya Teslabilars väg in i landet, i sympati med IF Metalls strejk för kollektivavtal på biljätten. Då tog Tesla vägen via danska hamnar. 

Men de nordiska facken agerade snabbt. Den här veckan har det sympativarslats i Danmark, sedan i Norge och nu senast i Finland. 

– Den ena orsaken är att vi blev tillfrågade av IF Metall, vi ville bidra för att strejken skulle fungera och för att visa solidaritet med IF Metall, säger Jørn-Henning Eggum, ordförande för norska Fellesforbundet som lagt sympativarslet i Norge. 

Eget intresse

Men det finns ytterligare ett skäl till varslet. Norges största fackförbund i privat sektor organiserar nämligen inte bara chaufförer och hamnarbetare. Utan även bilmekanikerna som bland annat jobbar på Teslas arbetsplatser i Norge.

– Där jobbar vi för att organisera oss och för att också kunna kräva kollektivavtal. Det är viktigt att stötta upp vår skandinaviska modell, säger Jørn-Henning Eggum. 

Sympativarslet med Sverige handlar alltså inte bara om att visa solidaritet med Sverige utan är också en kraftsamling i eget intresse från det norska fackförbundets sida.

”Där är vi inte nu”

Men än är det inte dags att kräva kollektivavtal eller att ta till stridsåtgärder mot norska Tesla.

Om sympativarslet förverkligas kommer det innebära att Teslabilarna som ska till Norge släpps igenom, men inte de som sedan ska vidare till Sverige. 

Men finns det planer på att ta den här striden även i Norge? 

– Vi vill det. Men då måste vi komma över ett visst antal medlemmar, och där är vi inte nu. Det har varit svårt att organisera medlemmar och att komma in på Teslas arbetsplatser.

Han vill inte säga en exakt siffra för var gränsen går. Men tillägger att det blir för svårt för de som strejkar om de är för få, att stå där själv utan uppbackning från kollegorna.

Teslakonflikten på 30 sekunder

IF Metall inledde en strejk på Teslas serviceställen och verkstäder den 27 oktober. Syftet är att få den amerikanska elbilsjätten att teckna kollektivavtal.

Flera fackförbund, främst inom LO, har varslat om sympatiåtgärder för att öka trycket på Tesla. Det handlar om allt från att inte hantera Teslabilar i svenska hamnar till att blockera postutdelning, städning och reparationer av företagets laddstolpar och verkstäder. 

Tesla säger nej till avtal av princip. Företaget har inte kollektivavtal någonstans i världen. 

I de flesta andra länder regleras minimilöner och villkor dock i lagen. I Sverige sker det i kollektivavtal. 

Kollektivavtal är frivilligt, men facket kan vidta konfliktåtgärder för att tvinga företag att teckna avtal. Det är det som nu sker mot Tesla.

Fackförbunden Sekos och ST:s sympatiåtgärder har inneburit att post till Tesla blockerats och att företaget inte kunnat få tag i registreringsskyltar till nya bilar. Tesla har därefter stämt svenska staten genom Postnord och Transportstyrelsen och frågan prövas nu rättsligt. Under tiden får inte bolaget hämta ut sina skyltar själva, enligt färska beslut

Därtill har hamn- och transportarbetarfack i de nordiska länderna sympativarslat om stridsåtgärder för att hindra Teslabilar från att nå svensk mark. Först varslade Danmark, sedan Norge och nu senast Finland.