Tesla-strejken är nu inne på sin sjätte vecka och har spridit sig utomlands. Fackförbund i Danmark och Norge hotar att stoppa leverans av Tesla-bilar till och från länderna.

Sympatiåtgärderna införs till stöd för fackförbundet IF Metall som vill att Tesla ska teckna kollektivavtal, men det amerikanska elbilsjätten med Elon Musk vid rodret vägrar.

När Seko införde sina sympatiåtgärder den 20 november blev det snabbt en internationell nyhet. 

Tesla stämmer Postnord

Blockaden är mot postleveranser från Postnord och Citymail till elbilstillverkaren. Den innebär bland annat att inga nya registreringsskyltar från Transportstyrelsen når Teslas svenska fabriker. Enligt Tesla rör det sig om tusentals bilar beställda av kunder, som nu saknar registreringsskyltar, som Arbetet tidigare har rapporterat om.

Det har fått Tesla att stämma svenska staten genom Postnord och Transportstyrelsen, i Solna och Norrköpings tingsrätt. 

Elbilsjätten hävdar att Postnord har beslagtagit deras post, och vill få rätt att hämta ut registreringsskyltar från Postnord.  

Samtidigt har fackförbunden Seko och ST begärt att få vara en part när tvisten avgörs i Solna tingsrätt mellan Postnord och Tesla.  

Målet avgjort i tingsrätten

I dag meddelade Solnas tingsrätt att Tesla inte får rätt att hämta ut registreringsskyltarna från Postnord innan målet är helt avgjort. Tingsrätten motiverar domen så här:  

”Om tingsrätten skulle bevilja den begärda säkerhetsåtgärden hade det i praktiken inneburit att den ena parten delvis hade fått rätt direkt”, skriver chefsrådmannen Patrik Alm i ett pressmeddelande.

”Målet innehåller svåra frågor om bland annat betydelsen av stridsåtgärder och postmottagares rättigheter. När tingsrätten avgör målet kommer tingsrätten att besluta om Postnord ska förpliktas att lämna ut försändelser till Tesla.”

Tingsrätten har ännu inte tagit beslut om huruvida Seko och ST har rätt att vara part i målet.

I stämningsansökan har Teslas jurister också drivit på för att de anställda på Postnord som inte är medlemmar i facket ska kunna dela ut försändelser, post och paket till bilföretaget.   

Seko gläds åt beskedet

Sekos förbundsordförande välkomnar tingsrättens beslut.

”Det är glädjande att tingsrätten landat i detta högst rimliga beslut. Strejkrätten är grundlagsskyddad i regeringsformen och vi har hela tiden utgått från att tingsrätten tids nog fattar ett beslut där man tar hänsyn till detta”, säger Gabriella Lavecchia i en skriftlig kommentar.

”Det handlar om den svenska kollektivavtalsmodellen och i synen på den råder konsensus såväl politiskt som mellan parterna på arbetsmarknaden. Nu är det enda rimliga att Tesla respekterar denna modell och tecknar kollektivavtal med IF Metall”.

Registreringsskyltar från tillverkaren  

Norrköpings tingsrätt har tidigare beslutat att Tesla ska få hämta registreringsskyltarna direkt från tillverkaren. 

Men Transportstyrelsen överklagade beslutet till Göta hovrätt. Därmed får Tesla inte hämta registreringsskyltarna direkt hos tillverkaren – det tillfälliga beslutet från tingsrätten i Norrköping gäller inte längre. 

Sekotidningen har sökt kommentar från Tesla Sverige, utan framgång.

Artiklen är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.