7 november samlas Handels förbundsråd.

Ett viktigt beslut ska fattas: Ska Handels ansluta sig till det så kallade huvudavtalet?

Liksom sju andra LO-förbund valde Handels att stå utanför den stora las-uppgörelsen från 2022, som förändrar såväl anställningstryggheten som rätten till omskolning.

Men en gång om året, vid årsskiftet, finns möjligheten för de här förbunden att kliva på tåget i efterhand.

Hur Handels gör klarnar alltså i morgon 7 november, men förbundet har i alla fall övervägt att ansluta sig till uppgörelsen. I de övriga förbunden är frågan inte ens uppe till diskussion.

– Det finns ingen efterfrågan från medlemmarna, säger Magnus Falk, samhällspolitiskt ansvarig vid Transport.

– Vi har snarast stärkts i vår skepsis. Det gäller främst dem som är fackligt aktiva. För vanliga medlemmar är det här en icke-fråga, säger Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson.

”Helt iskall”

Medan Fastighets avtalssekreterare Joakim Oscarsson beskriver medlemmarnas intresse som svalt säger Byggnads ordförande Johan Lindholm att ”frågan är helt iskall” inom förbundet.

– Ingen är intresserad av att ge upp sin anställningstrygghet, framför allt inte i dessa tider.

De förbund som nobbar uppgörelsen anser att villkoren passar illa i branscher med många små företag.

Med huvudavtalet får arbetsgivarna nämligen göra fler undantag från regeln ”sist in – först ut” när det uppstår arbetsbrist i företaget.

– Våra arbetsgivare är ofta familjeföretag. De anställda känner ägaren. Vem som får jobba kvar blir då en fråga om vem chefen gillar, säger Transports Magnus Falk.

Undantagen används

Sedan uppgörelsen om anställningstryggheten började gälla i oktober 2022 har GS-fackets medlemmar drabbats hårt av varsel, särskilt inom trähusindustrin.

– I de allra flesta fall har arbetsgivarna utnyttjat de tre undantag från turordningen som tillåts i lagen om anställningsskydd, las. Jag anar ju att om vi hade haft huvudavtalet, så skulle de ha utnyttjat de större möjligheter till undantag som finns där, säger Madelene Engman, avtalssekreterare i GS-facket.

Den stora fördelen med huvudavtalet är att anställda som måste ställa om till nya arbetsuppgifter (eller vill byta yrke frivilligt) får generöst stöd.

Men det väger inte upp nackdelarna, anser de förbund som står utanför (även om Madelene Engman säger att medlemmarna vid tidningstryckerierna ”definitivt skulle ha gynnats” av mer stöd för omställning).

CSN-fiaskot

Många som ansöker om omställningsstudiestöd har inte fått besked i tid av CSN. Det har minskat intresset för huvudavtalet, enligt flera förbund.

Byggnads ordförande Johan Lindholm säger:

– Det där fiaskot har knappast rosat marknaden. Det är väl ingen som vill gå in i en överenskommelse där motparten inte ens kan hålla sin del av avtalet.

Så säger förbunden

Byggnads

”Frågan är helt iskall i vårt förbund.” (Johan Lindholm, förbundsordförande)

Fastighets

”Förbundet har undertecknat huvudavtalet med två av sina motparter, Fremia och Arbetsgivaralliansen. I de branscher där Almega är motpart är intresset från medlemmarna ’svalt’.” (Joakim Oscarsson, avtalssekreterare)

Målareförbundet

”Vi ser ingen anledning att ompröva vårt beslut. ’Sockret’ i uppgörelsen är bättre möjligheter att ställa om. Men målare är nöjda med att vara målare, de är inte benägna att byta yrke.” (Johan Redén, ombudsman och kommunikationsansvarig)

GS

”Vi har ingen aktiv diskussion om att gå med i huvudavtalet.” (Madelene Engman, avtalssekreterare)

Elektrikerförbundet

”Det finns inget intresse för att gå in i huvudavtalet. Vi har ganska god konjunktur, så medlemmarna funderar inte över frågan.” (Urban Pettersson, förbundsordförande)

Livs

Livs: ”I dagsläget förekommer inga diskussioner. Viktigaste skälet till att vi inte anslutit oss är de utökade undantagen från turordningen.” (Jolan Wennberg, andre ordförande)

Transport

”Frågan är kall. Vår ordförande har sammanfattat varför: Vi vill ha trygghet på våra arbetsplatser, inte en kurs när vi får sparken.” Magnus Falk, samhällspolitiskt ansvarig

Handels

Förbundsrådet fattar beslut 7 november.

Detta är huvudavtalet

I juni 2022 skrev LO, PTK och Svenskt Näringsliv under en uppgörelse om anställningsskyddet och de anställdas möjligheter till vidareutbildning, den så kallade las-överenskommelsen. Uppgörelsen kallas ”huvudavtal” eftersom den slöts mellan de tre huvudorganisationerna och handlar om de grundläggande villkoren på arbetsmarknaden.

Huvudavtalet började gälla den 1 oktober 2022 – men bara i branscher där fackförbundet och arbetsgivareförbundet i branschen har kommit överens om att det ska gälla.

Till en början var IF Metall och Kommunal de enda LO-förbund som antog huvudavtalet. Senare anslöt sig Seko, Hotell- och restaurangfacket och Pappers.

Fastighets har huvudavtalet på ett par avtalsområden, men inte på de stora områden där Almega är motpart.