Den 1 oktober hade det gått ett år sedan nya las började gälla. I tider av neddragningar och varsel har de nya reglerna som gäller uppsägningar vid arbetsbrist använts flitigt.

– Alla vill göra undantag från turordningen. Det är jättetydligt, säger Ronny Mattsson, lokalombudsman på GS-facket avdelning 4 Västra Götaland. 

Tidigare fick bara små företag med upp till tio anställda göra undantag från huvudregeln – sist in, först ut. Alltså att den som anställts sist ska sägas upp först vid neddragningar på grund av arbetsbrist. 

Småföretagen fick plocka bort två personer från turordningslistan. Med nya las får alla företag, oavsett storlek, göra tre undantag från turordningen. 

Nästan alla utnyttjar möjligheten

Ronny Mattsson har haft ett 20-tal förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist sedan början av november förra året, och i princip alla följer samma mönster.

– En enda gång har en arbetsgivare avstått från att göra undantag. Alla andra har utnyttjat möjligheten, säger han.  

Större företag kunde undanta personer från turordningen även tidigare, men då krävdes förhandlingar med facket.

För att facket skulle gå med på särskilda avtalsturlistor fick arbetsgivarna betala med mer generösa villkor till de uppsagda.

Möjligheten att förhandla med facket om undantag finns fortfarande kvar. Ronny Mattsson säger att det förekommer att arbetsgivarna försöker hitta sätt att få till fler undantag än lagen medger.

Hyvling kvar i handeln

Även handeln har drabbats av neddragningar på sistone. Tony Karlstedt som är ombudsman på Handels i Göteborg har dock inte stött på lika många arbetsgivare som kräver att få göra undantag från turordningen med stöd av nya las.

– Jag hade ett fall i tisdags, men oftast är det mer pragmatiskt. Vi hittar lösningar som passar alla parter och gör egna laslistor, säger han.

Inom handeln är i stället hyvling ett fortsatt stort problem, alltså att anställda får omreglerad arbetstid med färre timmar i kontrakten.

I nya las infördes vissa begränsningar, men det är inget som påverkat särskilt mycket, säger Tony Karlstedt.

– Nej, hyvlingen är fortsatt vårt stora problem. Det är ingen ändring där. 

Nya las i korthet

Alla arbetsgivare får göra tre undantag från turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

När uppsägning sker på grund av misskötsel räcker det om arbetsgivaren försökt omplacera den anställde en gång, oavsett hur väl den skött jobbet tidigare.

Om det blir tvist om uppsägningen får den uppsagde inte heller behålla sin anställning tills tvisten är avgjord, vilket var fallet tidigare.

När någon haft en särskild visstidsanställning i 12 månader under en femårsperiod övergår anställningen till en fast anställning.

Anställningar ska vara på heltid om inget annat avtalats.

Hyvling, där anställda får lägre anställningsgrad, ska i turordning och den som får sin tjänst hyvlad får en omställningstid med gamla lönen i upp till tre månader.