Hyvling innebär att man i och för sig har jobbet kvar – men antalet arbetstimmar i veckan, och därmed lönen, skärs ned. Frågan har varit stekhet i handeln länge och temperaturen har stigit i år när H&M gjort stora nedskärningar på det sättet. 

Arbetet intervjuade i februari en kvinna som skulle tappa 100 000 kronor om året i lön när H&M minskade hennes veckoarbetstid från 38,25 till 30 timmar.

Det har jag inte råd med, jag har två barn att försörja, sa kvinnan, som valde att lämna företaget.

I avtalsrörelsen har Handels drivit linjen att hyvling inte ska förekomma. När ett nytt detaljhandelsavtal nu skrivits har några nya regler införts på området.

Längre ekonomisk trygghet

– Den materiella regel som vi har infört är en ytterligare förlängd omställningstid, säger Ola Axelsson, förhandlingschef för arbetsgivarna på Svensk Handel.

Den som får sysselsättningsgraden nedskuren har en omställningstid då de gamla villkoren fortsätter att gälla. Den ökas nu successivt för dem som har varit anställda i sex år eller mer, upp till max nio månader.

– Det hade vi helst undvikit naturligtvis, säger Ola Axelsson om arbetsgivarnas syn på ändringen.

”Förbud kräver lagstiftning”

I avtalet införs också skrivningar om att arbetsgivare ska undvika omplaceringar som bara innebär sänkt sysselsättningsgrad.

– Det betyder att man faktiskt har en skyldighet att överväga andra alternativ, säger Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels.

Han säger att en sådan här reglering skulle ha gjort skillnad i förhandlingarna med H&M. 

– Avtalet förflyttar i rätt riktning hur man ska hantera en hyvlingssituation. 

På frågan om det hade varit omöjligt att göra det H&M gjort om det nya avtalet hade varit på plats, svarar Martin Nyberg:

– Om man vill ha ett totalförbud mot hyvling behöver det ske lagstiftningsvägen.

”Bra om det kan undvikas”

Martin Nyberg konstaterar att utgångsläget för Handels har varit att hyvling inte ska förekomma. Men säger att i nuläget inser man att det kommer att hända igen.

– Då behöver vi hantera det så klokt som möjligt. Så få som möjligt ska drabbas och blir man drabbad ska man ha den extra trygghet som förlängd omställningstid ger.

Ola Axelsson säger att Svensk Handel tycker att det är jättebra om det går att undvika att erbjuda omplacering till lägre sysselsättningsgrad vid omorganisationer.

– Sedan är ju vår ingång att verksamhetens behov ska vara avgörande och att arbetsgivarna måste ha möjligheten att säkra konkurrenskraften, säger han och betonar att det är arbetsgivarna som styr organisationen.

Ska sträva mot 30 timmar

Du skulle inte säga att arbetsledningsrätten är på något sätt naggad i kanten i och med de nya reglerna?
– Nej. Med det sagt betyder skrivningarna i avtalet något naturligtvis och vi står bakom dem. Men arbetsledningsrätten är oinskränkt, säger Ola Axelsson.

På Handels är Martin Nybergs bild att man har reglerat arbetsledningsrätten till viss del.

– Men inte på det sättet att vår motpart uppfattar att vi inskränker deras rätt att leda och fördela arbetet. Det är en balansgång. 

På temat att man ska kunna leva på sin lön har detaljhandelsavtalet också fått en ny skrivning om att sträva mot minst 30 timmars sysselsättning i veckan för den som har handeln som huvudsaklig sysselsättning.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.