Nya regler om hyvling var en facklig framgång i parternas las-överenskommelse, som ledde till ändringar i lagen om anställningsskydd. 

Ett knappt halvår efter att de nya reglerna trätt i kraft är ändå hyvling i centrum för Handels avtalsrörelse.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo har redan sagt till tidningen Handelsnytt att hon väntar sig strejkvarsel i handeln i vår, bland annat på grund av den här frågan.

Daglöneri är ovärdigt på svensk arbetsmarknad 2023

Peggy Nyholm, HRF:s avtalssekreterare

Vid hyvling minskar arbetsgivare tjänstgöringsgraden för flera anställda i stället för att säga upp någon eller några helt. Nya las innebär skärpta regler för hur detta får göras.

– Ingen av förändringarna i lagen om anställningsskydd gör egentligen någon skillnad för våra medlemmar, säger dock Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels om hur det har blivit i praktiken.

Något som tydliggjorts när H&M senaste tiden skurit ned tiden för en mängd anställda.

Lönekampen – spelet om avtalsrörelsen

Löner & Avtal

Vill stoppa hyvling helt

Handels krav i avtalsförhandlingarna är att hyvling inte alls ska förekomma, att arbetsgivare ska vara tvungna att säga upp färre personer i stället för att skära i många tjänster.

– Man ska kunna leva på sin lön, säger Martin Nyberg.

I en annan del hoppas han kunna dra nytta av nya las i förhandlingarna. Lagen säger nu att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.

– Vi vill belysa hur den delen av lagstiftningen ska synas i vår bransch.

Martin Nyberg
Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels.

”Förlegad anställningsform”

Hotell- och Restaurangfacket, HRF, lyfter också nya las som ett argument för ändringar i avtalet med Visita. 

Förbundet har länge försökt begränsa anställningsformen ”enstaka dagar”, korta tillfälliga anställningar för arbetstid som inte går att schemalägga. 

Nu hävdar HRF att anställningsformen blivit ”obsolet”, förlegad, i och med nya las. Man vill att den tas bort ur avtalet med Visita.

– I nya las är arbetsmarknadens parter överens om att man ska få in människor i trygga anställningar, säger HRF:s avtalssekreterare Peggy Nyholm.

”Ovärdigt 2023”

Hon exemplifierar med nya tidsgränser för hur länge man får vara visstidsanställd samt till heltidsnormen.

Det handlar alltså inte om att möjligheten att anställa för enstaka dagar frontalkrockar med enskilda paragrafer i nya las. Men Peggy Nyholm menar att anställningsformen inte går i takt med lagens ambitioner.

– Daglöneri är ovärdigt på svensk arbetsmarknad 2023, säger hon.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita, vill ha kvar anställningsformen.

– Vi ser att det finns ett stort behov av den för att hantera snabbt uppkomna och tillfälliga förändringar i beläggningen, säger han, men betonar att det är viktigt att anställningsformen tillämpas korrekt.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita.
Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita.

Bara undantag för fackmedlemmar

Ändringarna i lagen om anställningsskydd ger arbetsgivare större rätt än tidigare att göra undantag från turordningslistan.

Företag kan välja tre personer som får behålla jobben vid nedskärningar, även om de skulle ha fått sluta enligt regeln om att den som anställts sist går först. 

Elektrikerförbundet vill att företagen endast ska få göra sådana undantag för medlemmar i förbundet.

– Det är en ny sak vi vill pröva. Vi tecknar avtal för våra medlemmar och då skulle vi förbättra anställningsskyddet för dem, säger förbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.

Mikael Pettersson, förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet.

Elektrikerförbundet vill också ändra avtalets skrivning om när en visstidsanställning övergår i fast anställning. En skrivning som tidigare var till de anställdas fördel har i och med ändringarna i las blivit sämre än lagen ur fackets perspektiv.

Arbetsgivarna i Fastigo, i fastighetsbranschen, vill i stället avtala fram undantag från reglerna om hur visstid ska övergå i fasta tjänster. De skriver att alla visstidsanställda inte vill ha fast tjänst.

Fler avtalskrav om anställningsskydd

  • Byggföretagen och Installatörsföretagen vill båda ha utökade möjligheter till visstids- och provanställningar i sina avtal.
  • Seko vill att tidsbegränsade anställningar inte ska få understiga 14 dagar. 
  • Visita vill ha en ny anställningsform som ska vara anpassad för verksamheter med beläggning under terminerna.
  • I byggavtalet står att arbetsgivaren får undanta två personer från turordningen vid uppsägningar. Byggnads menar att det fortfarande gäller i branschen, trots att lagens rätt till undantag utökats till tre personer. Man får avtala om annat än lagregeln men Byggföretagen hävdar att avtalstexten just här är en återgivning av lagen som bör ändras nu. Arbetsgivarna har stämt Byggnads för att få igenom detta, det tas alltså vid sidan om avtalsförhandlingarna.