I oktober ändrades lagen om anställningsskydd. Tidigare fick mindre företag undanta två personer från turordningsreglerna, som i grunden säger att den som är anställd sist mister jobbet först vid nedskärningar.

Den nya regeln gör att alla företag, stora som små, får undanta tre personer. Arbetsgivare har alltså fått mer makt än tidigare över vilka som sägs upp.

Men Byggnads menar att det inte gäller på byggavtalets område. I en bilaga till avtalet står nämligen att två personer får undantas, i linje med den gamla lagregeln.

Och lagen om anställningsskydd ger rätt att ändra reglerna avtalsvägen.

Bilagan där detta står i avtalet innehåller både återgivna lagregler och avtalade regler, för att ge en samlad översikt.

Enligt arbetsgivarna i Byggföretagen är den paragraf Byggnads nu pekar på endast en upplysning av hur lagen ser ut, som därmed ska uppdateras när lagen ändras.

”Byggnads obstruerar”

Men Byggnads har en annan uppfattning och har inte gått med på att föra in de nya lagreglerna i avtalet.

– Tyvärr fortsätter Byggnads att obstruera mot de nya reglerna i las och stor oenighet råder om turordningen. Tvisten är förstås extra besvärande med tanke på konjunkturläget och kommande avtalsrörelse, säger Byggföretagens vice vd och förhandlingschef Mats Åkerlind i ett pressmeddelande.

På Byggnads hänvisar däremot avtalssekreteraren Torbjörn Hagelin till att avtalets nuvarande skrivning om undantag för två personer fördes in efter medling i avtalsrörelsen 2001.

– Därmed anser vi att det är en kollektivavtalsregel, inte en lagregel. Vi reglerar inte lagar i kollektivavtalsförhandlingar.

Arbetsdomstolen får avgöra

Nu vänder sig Byggföretagen till Arbetsdomstolen och begär att den ska fastställa arbetsgivarens tolkning av avtalets innehåll.

Ändringen i lagen är en konsekvens av den så kallade las-överenskommelsen, som ledde till dels lagändringar och dels nya avtalade regler.

I branscher som har anslutit sig till avtalsdelen har arbetsgivarna fått än mer utökat inflytande över uppsägningar, men Byggnads har inte skrivit under.