På statens servicekontor runt om i landet samlas statlig service för alla som bor på orten. På kontoret i Skellefteå kan man få hjälp med ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Det kan handla att fylla i blanketter eller söka om ID-kort.

Men regeringen har minskat de ekonomiska anslagen till verksamheten. Nu reagerar landshövdingen Helene Hellmark Knutsson och länsrådet Lars Lustig på hur det drabbar Skellefteå, där en snabb industriell utveckling pågår i och med bland annat Northvolts batterifabrik.

”Stort behov av stöd”

”Det går inte nog att understryka vikten av ett tillgängligt servicecenter för den inflyttning som Skellefteå ser”, skriver de i ett brev till civilministern Erik Slottner (KD).

Enligt brevet har de minskade anslagen lett bland annat till att kontoret i Skellefteå på kort tid gått från fem till tre anställda. Samtidigt har de i snitt 95 besökare per dag.

Helene Hellmark Knutsson
Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Helene Hellmark Knutsson och Lars Lustig menar att servicekontoret har en viktig roll i den utveckling som sker i staden, där inflyttningen ligger på 50-100 personer per vecka. Många kommer från andra länder och uppges ha stort behov av stöd för att underlätta flytten. 

”Regeringen behöver möta upp”

”En god och nära tillgänglighet av statlig service i den mest expansiva kommunen i Västerbotten är en viktig del i den gröna omställningen av Sverige och Europa”, slår de fast.

De skriver att regeringen behöver möta upp förväntningarna på ett modernt samhälle för att omställningen ska vara möjlig. 

De menar också att bristande service riskerar att skapa en situation där kompetensen kommer via fly-in/fly-out-personal, alltså personer som inte bosätter sig i Skellefteå.

”Ska öka tillgängligheten”

Paul Larsson, verksamhetsområdeschef för medborgarservice på Statens servicecenter, känner till oron i Skellefteå och säger att man har haft dialog med Northvolt.

– I februari i år satte Statens servicecenter in en ID-kortsanläggning på kontoret i Skellefteå, säger han.

Innan dess behövde man resa till Umeå för att skaffa ID-kort. Men i och med det ekonomiska läget under hösten har den nya tjänsten dragits ned från att vara tillgänglig fem dagar i veckan i Skellefteå, till tre dagar. Paul Larsson säger att målet är att ha i gång den fullt ut igen nästa år. Han vill inte kommentera om det också innebär samma bemanning som tidigare på kontoret.

Han konstaterar att Statens servicecenter har behövt anpassa verksamhet runt om i landet efter ökade kostnader och minskade ekonomiska anslag. Men han är inte orolig över att ekonomin ska göra uppgiften omöjlig.

– Jag är jättetrygg med att vi kommer klara vårt uppdrag.