”Kollektivavtalsbrott” står det i stämningen som fackförbundet Byggnads med hjälp av LO-TCO Rättsskydd nu överlämnat till Arbetsdomstolen. 

Bakgrunden till konflikten är ett arbetsplatsbesök som förbundet gjorde i våras på Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Arbetet har tidigare rapporterat om fackens larm om dåliga arbetsvillkor efter att flera förbund varit på plats på fabriksområdet.

Väl på plats stod det klart för Byggnads att ett bolag som monterar rörsystem för batterijätten, Fineweld, hade anlitat elva underentreprenörer.

Inte ovanligt i branschen, men enligt kollektivavtalet ska bolag skicka en förteckning med uppgifter om entreprenörerna till fackförbundet. Tanken är att främja seriöst företagande och sunda arbetsvillkor i branschen.

Byggnads: Ingen hade kollektivavtal 

Enligt listan som Fineweld lämnade hade samtliga elva underentreprenörer kollektivavtal. Men när Byggnads granskade saken närmare framgick en helt annan bild: ingen av entreprenörerna hade avtal. 

I sådana fall kräver kollektivavtalet mellan Byggnads och Installatörsföretagen inte bara en förteckning utan förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. 

Så har inte skett, menar Byggnads, som nu tar fallet vidare till Arbetsdomstolen.

Finewelds vd ska läsa stämning

När Arbetet når Finewelds vd Daniel Sundqvist i Finland där moderföretaget har sitt säte känner han inte till stämningen men säger att han ska läsa den och återkomma.