Vad är viktigast för arbetsglädjen?

– En god arbetsmiljö. Det har forskningen kommit fram till. Vad som ger en god arbetsmiljö är bland annat att jobbet upplevs som meningsfullt. Att du känner att det du bidrar med kommer andra människor till nytta. Det är också bra om du har viss kontroll över ditt arbete och möjlighet till inflytande. 

Vad menas med kontroll och inflytande?  

– Det innebär att du i viss mån kan styra över i vilken takt du gör jobbet och i vilken ordning. Eller att du kan ta en paus för att göra ett kort ärende. Det är verkligen inte alla förunnat och det finns andra saker som kan kompensera för det. Det kan till exempel handla om att jobbet känns meningsfullt och att ni har en bra stämning på arbetsplatsen.  

Hur viktig är chefen för arbetsglädjen? 

– Jätteviktig. För en god arbetsmiljö krävs nämligen också ett stödjande ledarskap och att du regelbundet får konstruktiv återkoppling från chefen på ditt arbete. Det är också viktigt att komma ihåg att ansvaret för en god arbetsmiljö främst vilar på chefen och ledningen. De måste jobba aktivt med arbetsmiljön, bland annat med säkerhetsrisker. 

Magnus Sverke är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.
Magnus Sverke grundar sina svar på forskning som pågått i många decennier.

Ökar peppiga inspirationsföreläsare arbetsglädjen?  

– Nej. Det har ingen nämnvärd effekt. För att det ska kunna öka arbetsglädjen måste ledningen jobba vidare med konkreta saker, exempelvis en god arbetsmiljö, för att förbättra det där man har omkring sig hela tiden när man jobbar.  

Finns det något som chefer felaktigt tror skapar arbetsglädje?  

– Ja. Chefer kan ibland tro att heldagar med diskussioner i grupp där man sätter upp alla idéer på post it-lappar skapar mer arbetsglädje. Eller att göra en medarbetarundersökning.  Men om de anställda inte får respons och det inte resulterar i konkreta handlingsplaner tänker många ”varför skulle jag ens dela med mig av mina tankar?”.  

Är det viktigt att fika på jobbet? 

– Socialt stöd och gemenskap är en del av en god arbetsmiljö. Så ja, fika är bra för arbetsglädjen. Och extra viktigt i ett arbetsliv där det går fort med mycket att göra. Pauserna är inte bara en kul stund. De kan också vara ett bra tillfälle att få bolla småsaker och dela dilemman. Hur ska man hantera den där brukaren på äldreboendet? Hur gör ni som jobbat här längre än jag?  

Men alla är väl inte sociala och vill delta?  

– Nej, och det är viktigt att ha respekt för när en After work står för dörren. Det kan bero på familjesituation, alkoholproblem eller att man inte gillar sina kollegor. Oftast är det bra för arbetsglädjen att göra annat än jobbsaker ihop, för en bättre gemenskap. Men det passar inte alla – och det är helt okej. 

Magnus Sverke är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Han grundar sina svar på forskning som pågått i många decennier om vad som skapar arbetstrivsel, där även enkätundersökningar bland arbetstagare i Sverige ingår. 

Så kan du bidra till ökad arbetsglädje

Var en stöttande kollega. Till exempel om en jobbarkompis vill bolla något kan du finnas där och ge av din tid och uppmuntra. 

Bidra till en god stämning på arbetsplatsen. 

Om du orkar, ta ett fackliga uppdrag, och arbeta för att förbättra arbetsmilön.