Får barn jobba i Sverige? 

Ja, i vissa fall. Men huvudregeln är ändå att det är förbjudet för barn som ännu inte fyllt 13 år att jobba. Dock finns vissa undantag. Rör det sig om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom närmaste familjen är det tillåtet. Till exempel kan det handla om enklare trädgårdsarbete eller frukt- och bärplockning. De kan även få uppträda och repetera inom kultur och sport om arrangören sökt tillstånd från Arbetsmiljöverket. 

Var regleras hur barn får jobba i Sverige ?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). På de områden som inte regleras i föreskrifterna gäller arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Reglerna som gäller minderåriga kan inte ändras eller avtalas bort i kollektivavtal. 

Vad gäller för de som är 13 år och jobbar?

De som är under 13 år räknas enligt Arbetsmiljöverket som ”yngre barn” (se punkt 1). De som fyllt 13 år men ännu inte räknas som ungdomar är enligt reglerna ”äldre barn”. Äldre barn får arbeta med lätta och ofarliga arbetsuppgifter. 

Vad är lätta och ofarliga arbetsuppgifter?

Sådana arbetsuppgifter som inte innebär att personen måste ta stort ansvar. Som inte är fysiskt eller psykiskt tungt, exempelvis arbete med farliga maskiner eller kemikalier, ensamarbete eller situationer med våld eller konflikter. Här måste arbetsgivaren undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna för att avgöra om de är lämpliga för minderåriga att utföra. Äldre barn får inte heller sälja sådant som snus, alkohol och tobak. 

Vem räknas som ”ungdom”?

Den som gått ut nian och fyller 16 år under året. De får ha ett normalt och ofarligt arbete. Ungdomar kan få undantag från Arbetsmiljöverkets lista över otillåtna arbetsuppgifter för minderåriga. De kan till exempel få jobba inom hemtjänst eller med mobila skogs- och jordbruksmaskiner. Men bara om de har fullvärdig utbildning för arbetsuppgiften eller om arbetet ingår i en undervisningssituation eller handledarledd praktik.

Finns arbeten som aldrig får utföras av någon under 18 år?

Ja. Bland annat asbestarbete, dykning under vatten, bevakningsarbete och transport av pengar och värdehandlingar. Bevakningsarbete är exempelvis att bevaka fastigheter eller att jobba med personskydd.

Finns det en åldersgräns för att köra vissa fordon i arbetet?

Enligt körkortslagen finns ingen nedre åldersgräns för att köra traktor a med gummihjul och motorredskap klass II så länge körningen är kort och till eller från en arbetsplats eller mellan ”en gårds ägor”. I inhägnat område är reglerna ännu friare. Men det handlar bara om tillståndsfrågan. Enligt arbetsmiljöreglerna kan det fortfarande vara otillåtet. 

Något annat som arbetsgivaren måste tänka på gällande barn som jobbar? 

Bland annat arbetstiderna. För yngre och äldre barn är det förbjudet att utföra arbete mellan klockan 20 och 06, om inte Arbetsmiljöverket gett tillstånd för exempelvis en föreställning. Det finns flera olika arbetstids- och viloregler för minderåriga beroende på situation.