Hur säger jag upp mig?

Prata med din arbetsgivare, men se också till att lämna in en skriftlig uppsägning. Även om du inte trivts på jobbet är det en bra idé att formulera uppsägningsbrevet eller mejlet på ett artigt sätt. Om det skulle uppstå oenighet om när du ska sluta behöver du kunna visa när du sagt upp dig.

Hur länge måste jag jobba kvar om jag säger upp mig?

Du måste jobba kvar under uppsägningstiden om inte du och chefen kommer överens om annat. Om du bara slutar och inte kommer tillbaka kan du bli skadeståndsskyldig. Uppsägningstiden är minst en månad, men varierar i olika kollektivavtal. Detta gäller tillsvidareanställningar, det vill säga fasta jobb. Visstidsanställningar kan vara svårare att säga upp i förtid, men det beror också på vad som står i kollektiv­avtalet.

Kan man säga upp sig och gå på dagen vid något tillfälle?

Ja, om du och chefen är överens om det. Du får också lämna jobbet direkt om arbetsgivaren ”i väsentlig mån har åsido­satt sina åligganden mot arbetstagaren”. Det kan till exempel handla om att du inte får ut din lön. Men kolla med facket vad som gäller i det läget.

Kan jag få a-kassa om jag säger upp mig själv?

Om du säger upp dig själv har du inte rätt till ersättning från din a-kassa lika snabbt som om du mister jobbet vid nedskärningar: Du stängs av i 45 dagar. Undantag finns om du kan bevisa giltiga skäl, till exempel att du blir sjuk av jobbet och inte kan omplaceras. Du måste förstås också ha varit med i a-kassan länge nog och ha jobbat tillräckligt för att uppfylla villkoren för ersättning.

Vad händer med semestern om jag säger upp mig?

Semesterdagar som du har jobbat ihop men inte hunnit använda ska du få ut i pengar, semester­ersättning, när du slutar. Men om du i stä­llet har tagit ut förskottssemester kan du bli återbetalningsskyldig till arbetsgivaren.

Kan jag ångra en uppsägning?

Nej, normalt sett inte. Om det är uppenbart att du sa upp dig i stundens hetta kan det möjligen gå – om du ändrar dig snabbt. Om arbetsgivaren behandlat dig på ett sätt som drivit fram din uppsägning kan det också ses som att det är arbetsgivaren som har sagt upp dig utan giltiga skäl. Men då ska det bevisas och senast i mars under­kände Arbetsdomstolen en sådan talan. Så andas djupt och tänk efter noga innan du säger upp dig.

Bra saker att tänka på innan du säger upp dig

  • Du vill kanske använda arbetsgivaren som referens i framtiden, eller rent av komma tillbaka. Ta hänsyn till det om du känner för att avsluta med några sanningens ord. För din egen skull kan det vara bättre att vara artig och professionell. 
  • Om du inte redan har nytt jobb får du inte glömma att anmäla dig till Arbetsförmedlingen redan första dagen som arbetslös, det är ett krav för att få a-kassa.
  • Behöver du egentligen ett avbrott från jobbet? Du kan ha rätt till tjänstledigt för till exempel studier – och då behöver du inte säga upp dig.
  • Tycker du att det är svårt att formulera en skriftlig uppsägning? På nätet finns mallar du kan följa (på till exempel olika jobbsökarsajter), så att du inte missar något.