I slutet av juli insjuknade två medarbetare på Kronfågels kycklingsslakteri. Först blev en anställd på rensavdelningen magsjuk. Sedan insjuknade en kollega på slaktavdelningen i magsmärta och feber. 

Provsvaren som kom några dagar senare visade att det rörde sig om campylobacter. En bakterie som kan ge symptom som magsjuka och blodiga diarréer och i vissa fall allvarliga följdsjukdomar.

De två personerna är anställda på bemanningsbolaget A-staffing men var inhyrda på Kronfågels fabrik över sommaren. A-staffings platschef Maria Mikai har anmält fallen till Arbetsmiljöverket.

– Det är allvarligt för den som drabbas så klart, som blir magsjuk. Men jag har fullt förtroende för att Kronfågel sköter sitt uppdrag. De har bra rutiner för det här. Det händer då och då, säger Maria Mikai.

Överklagat beslut

Det är inte första gången som Kronfågel har problem med campylobacter. 

Under 2020 insjuknade flera anställda och Arbetsmiljöverket grep in. Myndigheten krävde att företaget skulle utreda smittorisker och vidta åtgärder för att minska dem. Samt utreda risken för att bakterien även skulle kunna ta sig in i dricksvattenledningar. Annars väntade ett vite på en halv miljon kronor, något som tidningen Mål och Medel rapporterat om.

Beslutet överklagades i flera instanser och till sist slog kammarrätten fast att Arbetsmiljöverkets beslut gällde. Efter att Kronfågel strax före sommaren redovisat sitt arbete för Arbetsmiljöverket avslutade myndigheten ärendet. De ansåg att bolaget levde upp till kraven. 

Vid den inspektionen konstaterade Arbetsmiljöverket att största risken för smitta fanns på avdelningarna för slakteri och rens, samma avdelningar som två personer nu insjuknat på. 

”Påmint anställda”

Kronfågel själva lyfter flera åtgärder de tidigare vidtagit för att minska smittoriskerna, som att ha skyddsutrustning och hygienutbildningar.

– Varje insjuknade tas på stort allvar och utöver ovan har vi påmint om vikten av god hygien i anläggningen, skriver Kronfågel i ett mejlsvar. 

Bör övriga anställda vara oroliga för att smittas? 

– Så länge man följer våra hygienregler finns ingen risk att fler smittas, svarar Kronfågel i mejlet. 

Det har ju varit flera campolybacterfall genom åren. Är det svårt att säkra mot smitta på ett kycklingsslakteri?

– Campylobacter är en vanlig bakterie över hela världen och finns hos både djur och människor. Eftersom den förekommer naturligt hos kycklingar måste man vara noggrann när man hanterar färsk kyckling – vare sig det är i vår anläggning eller hemma i köket. I Sverige har branschen som mål att ha halter under tio procent. Halterna i Kronfågels kyckling ligger just nu under tre procent för i år, vilket är väldigt lågt även för säsongen.

Campylobacter

Campylobacter är en bakterie som kan orsaka magsjuka, blodiga diarréer, feber, huvudvärk och kraftiga magsmärtor.

De flesta fall läker ut av sig själv efter några dagar, enligt Livsmedelsverket.

Men i vissa fall kan smittade få följdsjukdomar som ledbesvär, kroniska magbesvär och nervsjukdom.

Bakterien finns, enligt myndigheten, i tarmen på djur vi äter och då främst i kycklingkött.

Källa: Livsmedelsverket