Fram till i december förra året hade tio personer på Kronfågel i Katrineholm smittats av campylobacter.

En bakterie som ofta ger akut magsjuka med svåra smärtor.

Det kan också leda till mer bestående men, som problem med leder.

På fabriken slaktas 200 000 kycklingar varje dag. Och just hantering av kycklingar är en vanlig smittväg för bakterien som alltså kan gå mellan djur och människa. 

Till Arbetsmiljöverket har Kronfågel uppgett att endast en smittad arbetat i just slakten, en annan smittad har till exempel jobbat på kontor.

Att smittan skett inom olika delar av fabriken anser företag talar för att den beror på bristande handhygien hos anställda, som att de gör fel när de tar av sig skyddsutrustningen vid rast.

Att flera anställda använder munskydd på grund av pandemin kan också ha påverkat, skriver företaget i sitt svar till Arbetsmiljöverket.

Eller att man fått det på fritiden, som vid ett restaurangbesök.

Den synen håller Livs huvudskyddsombud Ingrid Jatkola med om. Hon säger att de testar hela tiden, men att alla tester nu visat negativt.

– Man kan brista själv som individ. Oftast är du själv den största boven, som inte gjort det du ska göra. 

Är det inte osannolikt att flera drabbas samtidigt på samma arbetsplats?
– Det har inte varit direkt samtidigt, och det är inte så många fall sett till att vi är över 800 som jobbar här. Då borde det varit fler smittade om det i huvudsak skulle vara arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket håller inte med, utan vill veta varför bakterierna i sådana fall hamnar på  skyddskläderna.

Nu har myndigheten utfärdat ett föreläggande med vite på en halv miljon kronor om kycklingjätten inte vidtar åtgärder, eftersom man anser att det finns risker i arbetsmiljön som kan leda till sjukdom eller ohälsa.

Arbetsmiljöverket kräver att smittan i första hand byggs bort. I andra hand ventileras bort. I tredje hand organisatoriska åtgärder. Och en sista utväg är att se över skyddsutrustning.

Kronfågel har fram till den sista april på sig att vidta åtgärderna.

Campylobacter

  • En vanlig bakterie som finns hos både djur och människor.
  • Sprids i huvudsak genom livsmedel, framför allt färsk kyckling.
  • Kan också finnas i ledningsvattnet.
  • De flesta insjuknar akut med diarré som kan innehålla blod, magsmärta, illamående, kräkningar och feber.
  • Är en allmänfarlig sjukdom som ska anmälas till regionens smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten.
  • Sker det på en arbetsplats ska det anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
  • Antalet som smittas varje år har fördubblats de senaste tio åren.

Källor: Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket