”Jag kan bara föreslå till exempel 1 000 kronor per ärende”. 

I en sms-konversation lägger en arbetsförmedlare fram idén att han också ska få del av bonussystemet som finns på ett privat jobbmatchningsbolag. Detta för att han i sin roll som tjänsteman fattat beslut som senare gynnat bolaget.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlare mutanklagad - ville ha 1 000 kronor per ärende

Nyheter

Sms:en har varit en del av bevisningen i en rättegång i Falu tingsrätt där mannen nu dömts för brottet tagande av muta. För att dömas krävs inte att man tagit emot faktiska pengar utan bara att man begärt dem. 

Domen överklagad

Mannen som avskedades redan 2021 från Arbetsförmedlingen döms till villkorlig dom och dagsböter. Men åklagaren vill se ett tuffare straff än så och har därför överklagat domen till hovrätten. 

Enligt tingsrättens bedömning framgår det av sms-konversationen att frågan om bonus lyfts på arbetsförmedlarens initiativ. Arbetsförmedlingen fick vetskap om mutan efter ett tips från jobbmatchningsbolaget. 

Mutor i Sverige

Den typiske mutbrottslingen är en man i 40-årsåldern. Mutan är oftast pengar.

Straffet för tagande av muta är böter eller fängelse i högst två år. Bedöms brottet som grovt kan det bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det vanligaste straffet är dagsböter.

Under 2022 föll 34 domar, varav 26 i tingsrätten och 8 i nästa instans, hovrätten. Inga domar överklagades hela vägen till Högsta domstolen.

De vanligaste mutsituationerna (sett till rättsfallen) är mellan någon i privat sektor och någon i offentlig sektor. Oftast är personer i offentlig sektor de som tar emot mutorna och de i privat sektor de som ger mutor. 

Källa: Institutet mot mutor