”Du sa att det går att få någonting, eller uppfattade jag det fel?”

En onsdagskväll vid sjutiden sms:ar en arbetsförmedlare i Dalarna en chef på ett jobbmatcharbolag. 

Sms-konversationen mellan de två pågår i flera dagar. Chefen på bolaget svarar: ”Det är inte jag som erbjuder någon ersättning utan det är du som vill ha provision för dina beslut om anställningsstöd. Hur gör de andra?”.

Arbetsförmedlaren skriver att belöning brukar gå till handläggarna och föreslår en summa per ärende: ”Jag kan bara föreslå tex 1 000:–/ärende”, skriver mannen i ett sms. Han tillägger också: ”Men det är fortfarande du som är Boss som ska uppskatta ungefär. Ha en fin kväll!”

”Bara ett missförstånd”

På fredag förmiddag kommer ett kort meddelande från chefen på bolaget: ”Hej, vi kan inte gå med på det. Så du behöver inte kontakta mig igen.”

Arbetsförmedlaren svarar direkt: ”Det var bara ett missförstånd, och sorry för det!”

På kvällen sms:ar han igen: ”Det är förresten olagligt att tänka på det, för det kan tolkas som muta. Då får vi glömma det helt och hållet. Ha en trevlig helg, och hälsa familjen.”

Gällde beslut om lönestöd

Konversationen är en del av bevisningen i rättegången som börjar under måndagen i Dalarna. Rubriceringen är ”tagande av muta”, även om arbetsförmedlaren inte tagit emot några pengar. I brottsbalken räknas även när någon begär en muta som just ”tagande av muta”.

Bolaget som arbetsförmedlaren begärt pengar av var vid tiden en av myndighetens leverantörer av jobbmatchningstjänster. 

Sådana bolag får en bonus varje gång de får ut en av sina deltagare i arbete. Ibland vill de som anställer deltagarna bara anställa om de även får anställningsstöd från myndigheten. 

Det är i de ärendena bolaget haft kontakt med den åtalade arbetsförmedlaren.

Arbetsförmedlaren ska ha velat få pengar för de beslut om anställningsstöd han fattat och som senare genererat en bonus till bolaget för att de fått ut deltagaren i arbete.

Avskedad redan 2021

Det var bolaget som tipsade myndigheten om det misstänkta mutbrottet. Myndigheten avskedade mannen redan 2021. 

Mannen, som förnekar brott, ska enligt stämningen ha begärt ersättning på minst 3 000 kronor.

Det är något lägre än fjolårets medianbelopp för mutor i brottsmål – 10 000 kronor, enligt Institutet mot mutor.

Mutor i Sverige 2022

Den typiske mutbrottslingen är en man i 40-årsåldern. Mutan är oftast pengar.

Straffet för tagande av muta är böter eller fängelse i högst två år. Bedöms brottet som grovt kan det bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det vanligaste straffet är dagsböter.

Under 2022 föll 34 domar, varav 26 i tingsrätten och 8 i nästa instans, hovrätten. Inga domar överklagades hela vägen till Högsta domstolen.

De vanligaste mutsituationerna (sett till rättsfallen) är mellan någon i privat sektor och någon i offentlig sektor. Oftast är personer i offentlig sektor de som tar emot mutorna och de i privat sektor de som ger mutor. 

Källa: Institutet mot mutor