Varför heter det CSN?

CSN står för Centrala studiestödsnämnden och är en myndighet, det vill säga en verksamhet som drivs av staten. Förutom att hantera studiemedel har CSN även hand om bland annat studiehjälp till gymnasieungdomar, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd och återbetalningen av studielån.

CSN samlar även in statistik om studiestödet. Man ansvarar även för körkortslån, som den som är arbetslös eller ung kan få för att öka chanserna till jobb. På CSN arbetar ungefär 1 100 personer. Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men CSN finns på 11 orter runt om i landet.  

Varför har vi CSN?

Studiestöd kallas ofta ”CSN” i folkmun, fast bokstäverna alltså egentligen är förkortning för själva myndigheten. Målet med CSN är att erbjuda bidrag och ett förmånligt lån så att vem som helst i Sverige ska kunna studera, utan att riskera de skuldfällor som exempelvis många sms-lån kan leda till. Den som har studielån (tagna från 1989 och framåt) betalar år 2023 en ränta på 0,59 procent på kvarstående lånesumma.

Regeringen beslutar om räntan varje år.

Hur mycket kan man få i studiestöd 2023?

Det finns olika typer av studiestöd, men om vi börjar med det vanligaste studiestödet som den som studerar på högskola, universitet, folkhögskola, komvux eller yrkeshögskola kan söka, så kallas det studiemedel. Det består av två delar: ett bidrag som man får och ett lån som måste betalas tillbaka. 

År 2023 höjdes studiemedlet med 8,7 procent från året innan. För den som ansöker om och får beviljat både bidrag och lån för heltidsstudier så hamnar det på totalt 12 052 kronor per fyraveckorsperiod.

Hur mycket CSN kan man få max?

Om vi återgår till att prata om det vanligaste, studiemedlet, så är siffrorna för 2023 för heltidsstudier 913 kronor i bidrag och 2100 kronor i lån per vecka – eller totalt 12 052 kronor per fyra veckorsperiod. Du behöver inte ta ut allt detta, det går att enbart söka bidraget eller en del av lånet (även för dig som pluggar heltid).

Den som har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Det går också att ansöka om tilläggslån om man är minst 25 år och hade en viss inkomst året innan man började studera eller om merkostnadslån för att exempelvis betala avgifter för studier utomlands. Det går även att söka högre bidrag för den som studerar på exempelvis gymnasienivå och inte har den utbildningen sedan tidigare.

Hur många år har man rätt till CSN?

Det beror på vilken utbildnings­nivå du studerar på, vad du har studerat tidigare och om du tar ut bidrag och/ eller lån på heltid eller deltid. För bidrag och lån på heltid för studier på eftergymnasial nivå räcker studiemedlet i 240 veckor, motsvarande ungefär 6 års heltidsstudier.

För att få studiemedel måste du vara under 61 år. Studier på gymnasienivå hamnar i en annan kategori och då kan du få studiestöd i 80 eller 120 veckor beroende på din studiebakgrund. Läser du som vuxen in grundskolan kan du ansöka om studiestöd 40, 80 eller 100 veckor.

Hur mycket kan man jobba med CSN?

Det går bra att jobba samtidigt som du studerar. Om du tar ut lån och bidrag på heltid får du dock inte tjäna mer än upp till en viss gräns för att kunna få ut hela summan. Det kallas för fribelopp och räknas per kalenderhalvår (jan-juni samt juli-dec).

I år får du tjäna som mest 101 697 kronor per halvårsperiod för att samtidigt kunna få fullt studiemedel.

Vad händer om man inte betalar CSN?

När du har slutat studera gör CSN en betalningsplan över hur du ska betala tillbaka ditt lån. Studielån tagna från 2022 och framåt ska vara betalda när du fyller 64 år. Lån som togs innan dess ska vara betalda det år du fyller 60.

Om du vet med dig att din ekonomi kommer att vara kärv ett tag framöver – meddela CSN detta! Det går nämligen att ansöka om att få betala mindre under perioder av livet, exempelvis om du är sjukskriven.

Om du bara struntar i att betala kommer dock CSN att skicka påminnelse med en avgift på 450 kronor. Därefter kravbrev. För den som fortfarande inte betalar går ärendet vidare till Kronofogden och kan leda till betalningsanmärkning. När någon dör skriver CSN av hela skulden, den ärvs inte av anhöriga.

Källa: Centrala studiestödsnämnden, CSN. Läs mer och ansök om studiemedel på www.csn.se