Hur påverkas arbetsförmågan av sömnlöshet?

Du presterar oftast sämre om du sovit dåligt. Det blir svårare att koncentrera sig, fatta bra beslut och lösa problem. Du kan också känna dig trög och irriterad, glömma saker och vara mer lättstressad.

Ska jag berätta på jobbet att jag har sovit dåligt?

Ja. Tröttheten påverkar både dig och dina kollegor. Du kanske inte bör utföra vissa arbetsuppgifter, eller behöver extra stöd. Det är bra om du berättar, i alla fall för din chef, så att du inte blir en säker­hetsrisk för dig själv och andra. 

Kan jag sjukskriva mig för sömnlöshet?

Vanlig trötthet är inte en sjukdom, men samtidigt är det olämpligt att jobba på som vanligt om du till exempel kör fordon eller jobbar med farliga maskiner. Prata med din chef om hur ni ska lösa situationen. Allvarliga sömnproblem, insomni, kan i vissa fall leda till sjukskrivning. 

Kan jag kräva andra arbetsuppgifter?

Nej. Du ska normalt komma till jobbet i sådant skick att du kan utföra ditt jobb, men tala med din chef och försök hitta en lösning. Om dina sömnproblem är långvariga och diagnosticerade som en sjukdom har arbets­givaren rehabiliteringsansvar. Då ska det utredas om det är möjligt att omplacera dig om du har arbetsuppgifter som du inte kan utföra på grund av sömnbrist.

Om det inte går att jobba som vanligt?

Om du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på grund av att du ofta är för trött och arbets­givaren inte kan omplacera dig kan det vara skäl för uppsägning

Är det okej att komma sent för att sova ifatt?

Nej. Att komma sent upprepade gånger kan vara skäl för uppsägning. 

Vad händer om jag somnar på jobbet?

Det kan ses som misskötsel, särskilt om det sker flera gånger, eller om du medvetet försöker sova. Det kan leda till att du blir av med jobbet. 

Kan sömnproblem klassas som arbetsskada?

Det är svårt att bevisa att det är just arbetet som orsakat insomni även om stress är en vanlig orsak till sömnstörningar. Utmattning och stressreaktioner, där insomni kan ingå, kan i vissa fall räknas som arbetsskada särskilt om orsaken är hög arbets­belastning. 

Vad ska jag göra om jag inte sovit och måste jobba?

Var extra försiktig, och kom ihåg att du inte fungerar som vanligt. Försök få dagsljus och frisk luft för att känna dig piggare. Även kaffe ökar din vakenhet på kort sikt, men tänk på att mycket kaffe kan göra det svårare att sova på natten.

Tips för bättre sömn

 • Varva ner i god tid före säng­gåendet. Stäng av skärmar som mobil och teve, och lämna dem utanför sovrummet. 

• Håll regelbundna sovtider. Skippa sovmorgnar och tupplurar om du har sömnproblem.

 • Gå upp om du inte kan somna. Låt sängen vara en plats enbart för sömn.  

 • Ha svalt, mörkt och tyst i sovrummet.

 • Var sparsam med kaffe, nikotin och alkohol. 

  • Rör på dig under dagen och var ute i dagsljus.  

 • Kontakta din vårdcentral om det inte blir bättre.  

Video: Sömn och jobb

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.