Varför får jag inte dissa arbetsgivaren på sociala medier?

Arbetsgivaren brukar hänvisa till lojalitets­plikten. Det är en så kallad ”allmän rätts­princip”, en slags oskriven del av anställningsavtalet. Lojalitets­plikten innebär att du som anställd inte får orsaka din arbets­givare skada, exempelvis genom att skriva nedlåtande om företaget i sociala medier. Det ­gäller även på din fritid.

Kan företaget straffa mig?

Ja, företaget kan ge dig en varning och säga upp dig om du fortsätter skriva nedsättande saker. Det kan också bli avsked direkt om förseelsen anses tillräckligt grov, men företagets agerande ska stå i proportion till skadan det lidit.

Får jag inte slå larm om något är fel på jobbet?

Jo, det finns också någonting som kallas kritikrätt. Det betyder att du får lyfta missförhållanden. Men du måste ta kritiken med din arbetsgivare, eller med ditt fackförbund, innan du går ut med den offentligt. 

Dessutom ger ­visselblåsarlagen möjlighet att larma om allvarligare missförhållanden som har ”allmänintresse”.

Var går gränsen för vad jag får skriva om arbetsgivaren?

Det finns ingen tydlig gräns som gäller för alla anställda. Vad du kan skriva beror på vilken bransch du jobbar i, vilken situation det handlar om och hur du uttrycker dig. 

Att förolämpa chefen är klart över gränsen. Men det finns också många fall där anställda har avskedats för raljanta kommentarer som de flesta skulle tycka är ganska harmlösa. 

Om du är arg på ­före­taget och vill skriva av dig på Facebook – låt ilskan lägga sig och tänk ett varv till.

Så munkavle på sociala medier är det som gäller alltså?

Lojalitetsplikten är starkare än vad de flesta tror. Det är fritt fram att ­beklaga dig för vänner eller familj, men om du skriver i sociala medier finns det risk för konsekvenser. Juridiskt kan man jämföra det med att säga något ned­låtande i ett slutet rum eller att gorma det på ett torg. Det betyder inte att du alltid ska tiga, men tänk efter innan du går ut offentligt så att du vet riskerna. 

Men om det handlar om diskriminering på arbetsplatsen?

Om du har blivit diskriminerad på jobbet får du skriva det även om företagets rykte tar stryk. Då skyddas du av repressalieförbudet i diskrimineringslagen, som övertrumfar lojalitetsplikten.

Är det likadant i offentlig sektor?

Nej. Anställda i stat, regioner och kommuner har grundlagsskyddad yttrandefrihet. Det innebär att de får säga vad de vill så länge det inte utgör förtal av enskilda eller bryter mot sekretess. För anställda i privat sektor är yttrande­friheten mycket svagare.

Kan facket hjälpa om jag straffas för något?

Om arbetsgivaren straffat dig för något du skrivit i sociala medier ska du omgående kontakta ditt fackförbund. Lojalitetsplikten är visserligen stark, men många arbetsgivare tar i mer än vad som är rimligt. Facket kanske inte kan rädda ditt jobb, men ofta går det åtminstone att få till en förlikning.

Gäller andra regler om jag själv är facklig?

Som fackligt för­troendevald har du ett starkare anställningsskydd än andra, men bara så länge du agerar inom ramen för ditt fackliga uppdrag. Du har större möjligheter att vara kritisk i sociala medier men kritiken ska vara saklig. Exempelvis får du såga arbets­miljön på en restaurang, men om du skriver att maten smakar illa är du ute på tunn is.