Har arbetsgivare börjat se klimakteriet som ett viktigt tema att fortbilda sig i?

– Så sakteliga. I fjol var jag runt på olika arbetsplatser som hade beställt föreläsning om just klimakteriet i förhållande till arbetslivet för totalt runt 2 000 personer. Men det sprids ju som ringar på vattnet, eftersom föreläsningarna samlat främst HR-anställda, chefer och exempelvis psykologer och fysioterapeuter inom företagshälsa. Jag utbildar även klimakterie-coacher, hittills drygt tusen, som i sin tur utbildar andra.

Är kunskapen om klimakteriet på väg att öka på arbetsplatserna?

– Absolut. I år, enligt vad jag kan se i mina bokningar, ökar intresset än lite mer. Jag tror att det här kommer att explodera som en fråga för arbetslivet år 2024.

Är det någon bransch som utmärker sig?

– Framför allt är det industrisektorn och teknikföretag som visar framfötterna. De är mycket måna om att locka till sig och behålla kvinnor. Traditionellt är de mansdominerade och har ett stort behov av ökad könsbalans av kompetens- och konkurrensskäl. De ser också den ekonomiska vinningen i detta. Med medarbetare som mår bra, går affärerna bra.

Hur kan en arbetsplats bli bättre på att möta medarbetare som drabbas hårt av klimakteriebesvär?

– Först och främst: läs på! Öka kunskapen. Det gäller framför samtliga som har något som helst personalansvar. Men i övrigt vill jag gärna lyfta den modell som Partille kommun har använt sig.

Hur ser den modellen ut?

  • Se till att samtliga chefer får utbildning
  • Se till att samtliga kvinnor i åldern 40 till 60 år får kunskap om vad som händer i deras kroppar och vad de kan göra för att må bra.
  • Se till att de kvinnor som behöver råd och ytterligare stöd har någonstans att vända sig.

Vad finns det mer att göra sedan? 

  • Erbjud alla medarbetare föreläsningar och utbildningsmaterial. Det viktigt att alla har ökad förståelse kring vad hälften av medarbetarna går igenom.
  • Upprätta en klimakteriepolicy där bland annat dessa olika utbildningsinsatser skrivs in.

Om det blir mer fokus på klimakteriet och de besvär som kvinnor kan drabbas av kan det inte leda till att kompetenta kvinnor i den här åldern inte anställs?

– Fördelarna uppväger eventuella nackdelar. Kvinnor har lidit och bitit ihop färdigt nu. Varken samhället i stort eller arbetsgivare har råd att sjukskrivningstalen är så höga för kvinnor i den här åldersgruppen. Och tänk bara vad okunskapen kostar vården, med alla utredningar som inte leder någon vart.

En del kan ha negativ bild av klimakteriet, vad säger du till dem?

– Att vi med ökad kunskap kan förändra det. Bara vetskapen att ens symptom inte beror på en dödlig sjukdom eller att man håller på att ”tappa det” ger ett lugn i sig. Visst drabbas många kvinnor av besvär, men det finns verktyg och hjälp att ta till. Klimakteriet handlar inte om att livet tar slut, det är början på något nytt. Som människa går du igenom en mognadsprocess, och kommer förhoppningsvis ut tryggare, lugnare och mer vis. 

Kan man bli sjukskriven för klimakteriet?

Försäkringskassan låter meddela att man generellt kan säga att om man har sjukdomsliknande symtom kan man bli sjukskriven av läkaren, och om man till följd av det har en nedsatt arbetsförmåga så kan man få sjukpenning om övriga krav är uppfyllda.