Gate Gourmet, som bland annat sköter catering på flygplatser, gjorde en omorganisering hösten 2020. Då fördes uppgifter som tidigare tillhört Transports avtalsområde över till Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.

Sedan dess har Transport tvistat med företaget om vilket kollektivavtal som ska gälla. Nu är alltså tvisten avgjord genom en förlikning.

Långdragen förhandling

– Det har varit långdraget. Vi har förhandlat väldigt länge och det blev ett ganska omfattande förlikningsavtal, säger Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd som företrätt Transport i förhandlingarna.

Nu får alltså 16 Transportmedlemmar dela på 1,8 miljoner kronor.

Det är ersättning för pengar de gått miste om på grund av att de under perioden september 2020 till nu gått på HRF:s avtal i stället för på Transports.

”Rätt mycket pengar”

– Det blir ju rätt mycket pengar på tre år för dem som har jobbat hela tiden och gått på fel avtal. Det blir lite olika mycket till var och en beroende på hur mycket de har jobbat och var de har jobbat, säger Annett Olofsson.

Dessutom får Transport ett skadestånd på 500 000 kronor.

Förutom pengarna är parterna nu även överens om vilka arbetsuppgifter som tillhör vilket avtal. Det innebär att det i princip blir samma fördelning som gällde före 2020, enligt Annett Olofsson.

Är du nöjd med förlikningen?
– Ja, det får man säga. Jag tycker det var bra att man kunde komma överens. Nu vi ser väl framför oss att det kommer att fungera ute på de här arbetsplatserna.

I en tidigare förlikning mellan Transport och Gate Gourmet har bolaget betalat sammanlagt 10 miljoner kronor till 62 medlemmar i Transport som sades upp i samband med omorganisationen 2020.