Medina Bajric fick plötsligt lämna sitt jobb på flygcateringbolaget Gate Gourmet efter 42 år. 

– Jag fattar fortfarande ingenting, säger hon ett drygt år senare om hur hon kunde få gå medan andra som jobbat kortare tid blev kvar på företaget.

Som Arbetet tidigare skrivit har företaget och Transport nyligen enats om en förlikning där 62 tidigare Gate Gourmet-anställda Transportmedlemmar, däribland Medina Bajric, får dela på tio miljoner kronor. Överenskommelsen kom bara dagar innan fack och arbetsgivare skulle ha mötts i Arbetsdomstolen.

Medina Bajric hade helst velat ha tillbaka jobbet, vilket var ett krav inför domstolsförhandlingarna. Men hon tycker att det var rätt av Transport att acceptera förlikningen.

– Man vet inte hur det hade gått i domstolen, det kunde ha blivit bättre men det kunde också ha blivit så att vi inte fick skadestånd heller. Jag tycker att facket har gjort det här jättebra, de ska ha stort tack.

”Kommer påverka pensionen”

Hon vill inte säga hur mycket just hon får i skadestånd, men konstaterar att pengarna gör att hon klarar sig lite längre utan arbete om det krävs.

Nu går 60-åringen på a-kassa och söker jobb.

– Det här kommer säkert påverka pensionen jättemycket, nu är a-kassan den inkomst jag har, säger hon om följderna av att ha mist arbetet.

När Medina Bajric sades upp gjorde Gate Gourmet stora nedskärningar i samband med pandemin. Flygbranschen drabbades hårt och företagets verksamhet är att förse flygbolag med catering.

Enligt Transport bröt uppsägningarna mot turordningsreglerna i och med att Medina Bajric och andra med lång anställningstid fick lämna företaget medan personer som arbetat kortare tid erbjöds att jobba kvar.

Skadestånd på 10 miljoner

Transports medlemmar får alltså inte jobben tillbaka, men får dela på ett skadestånd på tio miljoner kronor. Pengarna fördelas olika utifrån hur varje individ drabbats. I snitt handlar det om drygt 160 000 kronor per person.

– Jag tycker att det är en bra vinst för oss, det är det högsta skadeståndet vi har fått i Transports historia, säger Johan Einarsson, ombudsman på Transport som arbetat med ärendet.

Transportföretagen, som har företrätt Gate Gourmet, skriver till Arbetet att de inte redogör för förlikningen utanför förhandlingen, men att en förlikning oftast innebär att båda parter får göra avkall på vissa krav.

I botten finns en principiell tvist om makten över vilket kollektivavtal som gäller vid visst arbete. I anslutning till uppsägningarna tog Gate Gourmet beslut om att alla anställdas villkor skulle regleras enligt Hotell- och restaurangfackets, HRF:S, avtal.

Tidigare hade vissa tjänster gått under HRF-avtalet och andra under Transports.

Företagets linje har varit att man hade rätt att säga upp alla som jobbat på Transports avtal utan turordning, eftersom den typen av tjänster försvann.

”Arbetsmarknadsmodellen riskeras”

Transport har å sin sida hävdat att tjänster som ska regleras av deras avtal fanns kvar men att företaget felaktigt lade dem under HRF-avtalet, som kostar arbetsgivaren mindre.

– Hela den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle riskeras om arbetsgivare får göra så här, sa i våras Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som företräder Transport i domstolen.

Två tvister där denna fråga spelar in återstår även efter förlikningen. Transport har i andra mål än de nu avslutade stämt företaget för att personer som jobbat kvar på företaget efter nedskärningarna har fått villkor enligt HRF-avtalet.

Facket kräver ersättning för att de därmed fått bland annat lägre ob-ersättning än vad Transportavtalet skulle gett dem, man har också krävt skadestånd till förbundet.