GRANSKNING GATE GOURMET. Del 1: Uppsägningarna

Medina Bajric skojade med chefen som kallat in henne på möte på jobbet på Arlanda, hon sa ”säg inte att jag fått sparken”. 

– ”Jo tyvärr Medina, du blir uppsagd” sa han. Det var världens chock. Det blev tomt i skallen. Jag frågade om hur lång tid, jag trodde att man skulle jobba under uppsägningstiden. Men han sa: nu, på en gång.

Medina Bajric skulle direkt städa sitt skåp och lämna ifrån sig id-brickan som ger tillträde till Arlanda, åka hem från jobbet för sista gången och vara hemma under den arbetsbefriade uppsägningstiden.

– Då började jag gråta, jag fick panik.

Det var i september hon fick beskedet. Efter diskussioner med facket drogs hennes och 62 andra personers uppsägningar tillfälligt tillbaka i oktober, men hon var aldrig åter på jobbet och snart var hon formellt uppsagd igen. 

I april löpte uppsägningstiden ut. Då hade det gått drygt 43 år sedan hon började på cateringbolaget. Företaget har bytt namn och ägare sedan dess, men Medina Bajric konstaterar att hon har varit på samma arbetsplats hela tiden. 

Betydligt mer nyanställda kollegor erbjöds att jobba kvar på företaget.

Gate Gourmet presenteras i dokument till Arbetsdomstolen som ”världens största oberoende cateringföretag”, som levererar catering till flygbolag och tåg.

Medina Bajric hade varit anställd 15 474 dagar när hon blev uppsagd

Medina Bajric är långt ifrån ensam om att ha mist jobbet där under pandemin. Enligt företaget sades 168 personer upp från olika typer av tjänster i höstas.

Ingen kan ifrågasätta att läget varit pressat för verksamhet som lever på flygplansmat. Men sättet att hantera neddragningarna har lett till en rad konflikter med Transport.

Fyra tvister är på väg att prövas i Arbetsdomstolen. Datum för huvudförhandlingar är ännu inte bestämda. Men i dag, torsdag 6 maj, hålls ett förberedande möte om tre av tvisterna i domstolen.

En av tvistefrågorna är just att Transport anser att deras medlemmar sagts upp i fel turordning, då fler anställningsår inte gett företräde till fortsatt jobb.

– Ingen förstår hur de kunde göra så, säger Medina Bajric.

Företaget menar att turordningen förlorat betydelse i och med att man avvecklat alla tjänster som tidigare gick under Transports avtal. De som har fått jobba kvar har erbjudits och godtagit omplaceringar till andra tjänster på HRF:s avtal, sådana erbjudanden behöver inte ges i turordning.

Men enligt facket finns det kvar en rad tjänster inom Transports avtalsområde, som borde ha fördelats enligt turordningen. Man menar att företaget felaktigt tillämpar HRF:s villkor på de anställningarna.

Medina Bajric fick inte frågan om att jobba kvar heller med nya villkor, i så fall hade hon sagt ja.

– Jag har gjort allt för att det ska vara bra för företaget och så plötsligt är man noll värd. De behåller någon som har jobbat kortare än mig, säger 60-åringen.

I stämningar har facket krävt skadestånd till cirka 60 uppsagda medlemmar för turordningsbrott.

Man har också krävt att uppsägningarna ska ogiltigförklaras, men i den delen tyder ett förhandsbesked från domstolen på att facket förlorar. Enligt rätten fanns arbetsbrist som gav saklig grund för uppsägningarna.

Transports tidigare klubbordförande Rikard Larsson som jobbat på företaget sedan 2009 erbjöds heller ingen ny anställning, det gjorde ingen ur klubbstyrelsen.

– Respektlöst, säger han om hur uppsägningarna hanterades.

Han var permitterad, men satt i lokalerna under de dagar då kollegor fick beskedet, för att stötta. Och till sist fick han ta emot en egen uppsägning, trots att han skulle ha blivit kvar om man gått efter turordning.

– Jag är besviken, men jag saknar flygplatsen, säger han ett drygt halvår senare.

Arbetet har sökt Gate Gourmet och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen som företräder företaget för kommentarer, ingen av dem vill uttala sig i nuläget. De uppgifter som uppges komma från företaget är hämtade ur deras dokument till Arbetsdomstolen.

Även HRF-medlemmar har sagts upp från företaget, de uppsägningarna har inte lett till tvister med facket.

Gate Gourmet

”Gate Gourmet är världens största oberoende cateringföretag och producerar, paketerar och levererar catering för flygbolag och järnvägar” skriver företagets företrädare till Arbetsdomstolen.

I ett yttrande från april uppges att bolaget har omkring 303 anställda i Sverige. De flesta jobbar på Arlanda, övriga på Landvetter och Malmö flygplats.

Även i bland annat USA och Nya Zeeland har bolaget hamnat i tvister om hur man hanterat krisen i pandemins spår.