Mot fackens vilja bytte cateringbolaget Gate Gourmet kollektivavtal för sina anställda på svenska flygplatser, från Transport till Hotell och restaurangfacket (HRF).

Båda förbunden sa tydligt ifrån att det är Transports avtal som ska gälla.

– Det är det som är kärnfrågan här. Kan arbetsgivare själva välja vilket kollektivavtal de ska gå på? I sådana fall så funkar inte den svenska modellen, konstaterar Johan Einarsson, ombudsman på Transport.

Med avtalsbytet försämrades villkoren på flera sätt, bland annat genom att arbetstiden blev längre.

Nu stämmer Transport företaget på ob- och övertidsersättning som medlemmarna gått miste om på grund av bytet av avtal.

Eftersom ob-ersättningen är lägre i HRF:s avtal än i Transports kräver förbundet att företaget betalar ut mellanskillnaden. 

– HRF:s avtal har mycket lägre ob. Julafton är ett värstingexempel, då kan det handla om en tusenlapp mindre för en dag, säger Johan Einarsson.

När det gäller övertidsersättningen handlar det om att veckoarbetstiden är 40 timmar i HRF-avtalet och 36 eller 38 timmar i Transports avtal. Därför menar Transport att det ska betalas övertidsersättning för de timmar som skiljer.

Hur mycket pengar det handlar om kan inte Johan Einarsson säga, eftersom beloppet kommer att höjas efterhand som tiden går.

– Efter varje månad som våra medlemmar har fått fel ersättning kommer vi påkalla en lokal förhandling om att de använder fel avtal, säger Johan Einarsson.

Dessutom kräver Transport ett skadestånd på en miljon kronor för brott mot kollektivavtalet.

Gate Gourmet vill inte säga något om Transports stämning.

– Vi har en policy i vårt företag att inte kommentera det, säger Sverigechefen Kimmo Piri till Arbetet.

Det är inte första gången Transport och Gate gourmet är i luven på varandra.

I Arbetsdomstolen pågår just nu tre andra tvister mellan parterna. Där har Transport stämt företaget för felaktiga uppsägningar.