GRANSKNING GATE GOURMET. Del 2: Avtalsstriden

En miljon i allmänt skadestånd har Transport krävt för att Gate Gourmet slutat tillämpa deras avtal.

– Det här är så hialöst dumt och provocerande så vi har tagit i ordentligt. De tillämpar HRF:s avtal på arbete som omfattas av Transports kollektivavtal, säger Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som företräder förbundet i Arbetsdomstolen.

Arbetet har tidigare i dag berättat om hur Medina Bajric miste sitt jobb på det världsomspännande flygcateringföretaget efter 43 år, då stora uppsägningar gjordes.

Enligt Transport följdes inte turordningsreglerna om att lång anställningstid ger företräde till fortsatt jobb.

Tvisten om turordningen är tätt sammanflätad med den om hur företaget har ändrat villkoren för dem som fortfarande jobbar kvar. Tidigare jobbade vissa anställda enligt Transports kollektivavtal och vissa enligt ett avtal med Hotell- och Restaurangfacket, HRF, beroende på arbetsuppgifter.

Nu tillämpar Gate Gourmet endast HRF-avtalet för alla anställda, de som tidigare jobbade under Transports avtal har fått nya villkor.

Enligt företaget hör alla tjänster hemma inom HRF-avtalet efter en omorganisation. Därmed ska också turordningen på Transports område ha mist betydelse.

Transport anser däremot att det finns en rad tjänster som fortfarande faller under deras avtalsområde.

I mars gick man till Arbetsdomstolen med kravet på miljonskadestånd för kollektivavtalsbrott, samt krav på ersättning till medlemmar som uppges ha förlorat pengar när de fått betalt enligt fel avtal.

Stora frågor står på spel.

– Skulle vi förlora betyder det att arbetsgivare själva får välja och vraka vilket kollektivavtal de vill ha, säger Transports lokale ombudsman Johan Einarsson som drev tvisten från början.

– Hela den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle riskeras om en arbetsgivare får göra så här, säger Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd.

Företaget har en annan syn på situationen.

I dokument som skickats till domstolen sägs det vara uppenbart att man har rätt att tillämpa avtalet med HRF. Gate Gourmet menar att de tjänster som finns efter omorganisationen i höstas endast innefattar arbetsuppgifter som regleras av det avtalet.

Arbetet har sökt Gate Gourmet i Sverige och på koncernnivå, samt deras företrädare på arbetsgivarorganisationen Transportföretagen, för vidare kommentarer. Ingen av dem vill uttala sig, med hänvisning till att rättsprocesser pågår.

Jan Selin, Rikard Larsson och Thomas Belvén är tidigare anställda och fackligt aktiva för Transport på företaget. De har alla mist sina jobb. De tror att företaget redan innan pandemin ville byta till HRF-avtalet rakt över, för att Transports avtal är dyrare bland annat på grund av högre ob-ersättning.

Enligt Transport ligger inkomstskillnaden mellan avtalen på mellan tre och nio tusen kronor om man jämför heltidsanställningar.

– För mig skulle det ha handlat om mellan fem och sju tusen kronor mindre beroende på schema, för dem som jobbar natt blir det ännu mer, säger Jan Selin om vad han skulle ha förlorat i inkomst om han jobbat kvar men bytt till villkor enligt HRF:s avtal.

Liksom övriga klubbstyrelsen fick han inget sådant erbjudande att ta ställning till.

Så vem avgör då vilket avtal som ska gälla för vem när det finns flera på samma arbetsplats?

Annett Olofsson menar att fackförbundens uppdelning av vilket förbund som organiserar vilket arbete ska styra.

– Bolaget är med i en arbetsgivarorganisation som är en del av Svenskt Näringsliv. För en sådan arbetsgivare ska det vara självklart att man respekterar gränsdragningen som LO-förbunden har mellan sig.

Ända sedan tidigt 1900-tal har LO en organisationsplan som delar upp arbetsmarknaden mellan förbunden. Om två LO-förbund är oeniga om vem som ska organisera ett visst arbete avgör i slutänden LO:s styrelse.

HRF och Transport ska diskutera hur tjänsterna på Gate Gourmet ska delas upp efter företagets omorganisation, men har i en gemensam skrivelse slagit fast att samma gränser som tidigare gäller så länge inget annat meddelats.

Tjänster som innehåller vissa uppgifter, bland annat lastning och transporter, ska då falla under Transports avtal.

Arbetet har sökt Svenskt Näringsliv om hur de ser på vad som styr vilket kollektivavtal som gäller för vilket arbete och hur styrande LO:s gränsdragningar ska vara. Presstjänsten svarar att man ”avstår från att kommentera detta nu”.

I en rapport från 2017 skriver Medlingsinstitutet att de gränsdragningsöverenskommelser som de fackliga organisationerna enas om normalt inte ifrågasätts av arbetsgivarsidan, men att de inte är bindande för arbetsgivaren.

– Historiskt har arbetsmarknaden inklusive arbetsgivarna accepterat det faktum att arbetstagarna sinsemellan bestämmer vem som ska ha organisationsrätten. Det är en grundbult på arbetsmarknaden, säger Annett Olofsson.

Det tidigare huvudskyddsombudet Jan Selin tror att arbetsgivarsidan gärna vill ha en domstolsprövning, för att få ett prejudikat om vad som gäller.

– De vill få ett vägledande beslut om att det går att välja ett billigare avtal.

Frågan väntar nu på att avgöras i domstolen, något datum för huvudförhandling är ännu inte utsatt.

Avtalsshopping

Transport har anklagat Gate Gourmet för ”avtalsshopping”, alltså att välja avtal efter vilket som är billigast.

Annett Olofsson på LO-TCO Rättskydd säger till Arbetet att det här är ”allvarligare än avtalsshopping”, för att man inte bara väljer det billigare avtalet utan även ignorerar att arbetstagarsidan är enig om vilket avtal som ska gälla.

En av de mest kända tvisterna där företag tidigare anklagats för att avtalsshoppa mellan LO-förbund gällde papperbruket i Figeholm. Efter att ha bytt arbetsgivarorganisation ville företaget 2005 gå under IF Metalls avtal i stället för Pappers. Efter strejkvarsel fick Pappers eget avtal igen. Situationen var en annan än på Gate Gourmet där Transports avtal ännu är giltigt, men inte tillämpas.