Hur ska bristen på personal inom vård och omsorg lösas? Det är en fråga som diskuteras på ett stort antal seminarier under politikerveckan i Almedalen som är i full gång.

Med rubriker som ”Så klarar vi kompetensutmaningen inom välfärdsjobben” och ”Kompetensbrist i äldreomsorgen” diskuterar bland andra SKR, Svenskt Näringsliv, Facken inom välfärden och Samhall frågan ur olika perspektiv.

Skriande arbetskraftsbrist

Även hur man ska locka folk till den gröna omställningen i norra Sverige diskuteras flitigt. Där batterifabriker och fossilfri ståltillverkning skriker efter folk.

Region Norrbotten, SKR och byggföretaget Veidekke är några som ordnar seminarier på temat.

Nordiska ministerrådet konstaterar att det råder en skriande brist på arbetskraft och frågar sig: Kan utlandsfödda vara lösningen?

Arbetskraftsinvandring

Många arrangörer tänker att arbetskraftsinvandring kan vara ett sätt att komma åt kompetensbristen,

Arbetsgivarorganisationen Företagarna anordnar till exempel ett seminarium med titeln ”Stoppa inkompetensen, släpp in kompetensen” och Migrationsverket ska diskutera hur det kan bli lättare för internationell kompetens att arbeta i Sverige.

Handels: ”Sluta hyvla arbetstiden”

När det gäller fackliga frågor anordnar Handels ett seminarium, ”Sluta hyvla arbetstiden”, som är aktuell utifrån H&M:s omfattande neddragningar av de anställdas arbetstid.

IF Metall fokuserar på att ingen ska behöva dö på jobbet och LO håller krissamtal om arbetslivskriminalitet, välfärden och om ekonomin. Dessutom har man flera seminarier om att ”Det är vi som får Sverige att fungera”.

Hela programmet för Almedalsveckan hittar du här.