UPPDATERAD 29/6. I hamnarna jobbar många vid behov. Hamnarbetarförbundet vill se en partsgemensam fond som ska användas för rehabilitering av dem om de blir skadade eller långtidssjukskrivna.

– I hamnarna jobbar många på en extremt osäker anställningsform som innebär att man hamnar mellan stolarna i försäkringssystemen, trots att vissa kan ha försörjt sig som hamnarbetare i decennier, säger Hamnarbetarförbundets ordförande, Martin Berg, i ett pressmeddelande på Facebook.

Dessutom vill förbundet se betald facklig introduktion för nyanställda och inhyrda.

Om parterna inte kommer överens bryter strejk ut i Göteborgs och Helsingborgs hamnar mellan den 6 och 11 juli.

Om facket inte får gehör för sina krav utökas strejken till att även gälla på SCA Logistics i Holmsund från den 9 till 11 juli, vilket facket meddelade i ytterligare ett varsel under onsdagen.

”Äventyrar den svenska modellen”

Motparten, Transportföretagen, menar att Hamnarbetarförbundet äventyrar den svenska modellen.

– Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Ett andrahandsavtal påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna och det är mycket viktigt att betona detta, säger Johan Grauers. Förhandlingschef hos Sveriges hamnar, i ett pressmeddelande.

Hamn- och stuveriavtalet är tecknat med Transport, och är det avtal som styr villkoren. Hamnarbetarförbundet tecknade efter en lång konflikt ett andrahandsavtal som i princip är ett hängavtal på Transports.

Under onsdagen svarade Sveriges Hamnar med ett varsel om spegelblockad. Det innebär att Hamnarbetarförbundets medlemmar stängs ute från arbetsplatserna som är uttagna i strejk. De får inte heller lön under tiden som strejken pågår.

Hamnarbetarförbundets strejkvarsel

6-11 juli: Strejk vid Göteborgs RoRo terminal, och i Helsingborgs hamn. Blockad mot övertid, inhyrning och nyanställning i Hallands hamnar.

9-11 juli: Strejk på APM Terminals i Göteborg och SCA Logistics i Holmsund. Blockad mot övertid, inhyrning och nyanställning på SCA Logistics i Sundsvall.