Det var i söndags som olyckan med bergochdalbanan Jetline inträffade på Gröna Lund i Stockholm. En kvinna i 30-årsåldern miste livet och nio personer skadades när en vagn spårade ur. 

Utredningar om olyckan pågår och nu har Gröna Lund även anmält det inträffade till Arbetsmiljöverket uppger SVT.

Traumatisk situation

Det rör sig om en anmälan om tillbud, alltså om en oväntad händelse som hade kunnat leda till att anställda skadats. Enligt anmälan har tre delar fallit till marken från bergochdalbanan. De hade kunnat träffa någon i personalen.

Några av de anställda har också hjälpt till efter olyckan och på så sätt blivit delaktiga i en traumatisk situation. Anställda har också blivit vittnen till olyckan.

Unga sommarjobbare

Gröna Lund rekryterade många säsongsanställda inför sommaren. Totalt har nöjesparken 2 000 anställda varav 1 400 är under 25 år.

– Vi har många unga medarbetare och det innebär självfallet ett extra stort ansvar för oss som arbetsgivare, säger Gabriella Granditsky, tillförordnad pressansvarig på Gröna Lund i ett mejl till Arbetet. 

Direkt efter olyckan stängde Gröna Lund med beskedet att parken ska vara stängd i minst en vecka. Det har ännu inte kommit något besked om när parken öppnas igen.

– För oss är det jätteviktigt att vara ett stöd till de drabbade, anhöriga och alla våra medarbetare. Alla som jobbar hos oss har påverkats av den tragiska olyckan, det är det allra värsta tänkbara som har hänt, säger Gabriella Granditsky.

”Mår väldigt dåligt”

Under olycksdagen och dagen efter ska Gröna Lund ha kontaktat samtliga anställda. De som jobbade när olyckan inträffade har kontaktats personligen och erbjudits stöd. Hur de reagerat varierar, uppger Gröna Lunds informationschef Annika Troselius.

– Många mår väldigt dåligt, medan andra är mindre berörda. Vi försöker se till att alla får det stöd de behöver, hela vår krisorganisation är aktiverad, säger hon i en intervju i Dagens Nyheter.

De fast anställda är på jobbet trots att nöjesparken är stängd medan de säsongsanställda är hemma med lön tills parken öppnar igen. I går, onsdag höll dock Gröna Lund en träff för de säsongsanställda för att svara på frågor och ge information och stöd.

– Alla anställda erbjuds professionellt krisstöd men också mer långsiktiga insatser via företagshälsovård. Utöver det är givetvis våra chefer och ledare tillgängliga att stötta medarbetarna, säger Gabriella Granditsky.

Arbetet har sökt HRF:s fackklubb på Gröna Lund, men de förtroendevalda vill inte kommentera det som inträffat, eller hur situationen är för personalen, innan olyckan blivit utredd.