Det är tredje gången på samma dag som det ettåriga barnet slagit i bakhuvudet efter att ha åkt i golvet efter andra barns utåtagerande. Då får förskolläraren Linda nog. Hon tar med sig det lilla barnet in på biträdande rektorns rum.

– Jag sa som det var, att det här funkar inte längre. Att jag inte längre kan garantera det här barnets säkerhet. 

Linda, som egentligen heter något annat, är en av de som jobbar i förskolan och som på sistone larmat om en ohållbar arbetsmiljö och säkerhetsrisker för barnen.

– Vi har ju läroplanen, skollagen och barnkonventionen som blivit lag. De uppfylls inte i nuläget. 

Hur påverkar det dig i vardagen? 
– Jättemycket. Jag har utmattningssymtom, det fick jag redan efter ett halvår i yrket. 

För få som jobbar på avdelningen

Enligt Linda är de för få som jobbar på hennes småbarnsavdelning. Två av de fyra i personalen måste punktmarkera barn med extra utmaningar. De andra två blir kvar med 12 barn. Om de nu är så många i personalen. Ofta är någon sjuk. 

När orken tryter är det svårt att hålla sig till det lugna bemötande som hon tycker funkar bäst. Linda kan inte vara den pedagog hon vill vara. 

– Den här terminen har det varit väldigt mycket skador på andra barn på grund av att vi inte har hunnit med att stötta. 

Hon har också skrivit till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden i den större stad där hon jobbar. För hon riktar kritiken dit, inte mot cheferna på förskolan.

– Vi hade ett digitalt möte under coronapandemin. Han pratade bort allt, och tyckte allt jag sa lät så himla bra. Men inget hände efter det. 

Tar tid att få extra personal

Det går att få extra personal för barn med extra behov. Men enligt Linda tar det tid då specialpedagog, personal och föräldrar ska vara med i olika led. Kommunen beviljar sällan ersättning för en extra heltid. 

– Vi har ett barn som behöver ständig uppsikt. Men ofta får man bara tio timmar i veckan. Slutar han ha utmaningar efter ett visst klockslag? 

I dag finns inga nationella riktmärken om personaltäthet. Skolverket har endast rekommendationer för hur stor en barngrupp ska vara. Linda vänder sig mot att siffersätta, eftersom en barngrupp kan bestå av så olika individer.

Linda känner ständigt dåligt samvete både över att hon inte hinner se och bekräfta alla barn, även de tystare. 

Men hon säger att de måste prioritera ett rymningsbenäget barn, särskilt med tanke på vägen utanför.

– Vi är jätteoroliga för att han ska springa ut där. Nu har det inte hänt att han kommit ända dit men det har varit väldigt nära. 

Cheferna förstår läget

Cheferna förstår att läget är tufft. Men så mycket hjälp tycker inte Linda att hon fått.

– Vi får alltid höra att nej, nej det där löser ni. Det fixar ni.

På vissa förskolor har skyddsombudet lagt skyddsstopp när arbetsmiljön blivit för tuff. Det har inte skyddsombudet på Lindas förskola gjort.

Till hösten vill Linda skola om sig för att byta yrke.