”Vi lever med den konstanta stressen över rädslan för barnens säkerhet”, skriver barnskötaren och fackliga företrädaren Andrea Leal i en debattartikel på Arbetet.

När den publiceras leder den till många reaktioner i Facebookgruppen Förskoleupproret.

En av dem som kommenterar tycker att det är precis det debatten måste handla om för att alla ska förstå allvaret – att barnens säkerhet inte kan garanteras.

En annan som jobbar på förskola vittnar om ett ohållbart läge med för få personal och för stora barngrupper. 

Låg bemanning innebär risker

Fackförbundet Kommunal organiserar barnskötare. I förbundets senaste medlemsundersökning uppgav mer än var fjärde barnskötare att bemanningen är så låg att det innebär risker för barnen minst en gång i veckan.

Nyligen var Kommunals utredare Sepideh Westerberg i storstädernas kransområden och presenterade siffrorna. 

– När barnskötarna började berätta om väldigt hemska situationer och en jätteallvarlig arbetsmiljö blev de här siffrorna extra omskakande, säger hon. 

När man tittar på Skolverkets nationella statistik är det svårt att få fatt i det alarmerande läget som ibland beskrivs.

Det går 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan. Den siffran har varit ungefär likadan sedan 2013.

Det har dock skett en ökning av storleken på barngrupperna mellan 2021 och 2022. Nu består en barngrupp i snitt av 15,2 barn, en ökning med 0,6 barn.

Större grupper än rekommenderat

Men i höstas visade lärarfackens kartläggning att nästan hälften av barngrupperna i förskolan är större än rekommenderat. 

– När jag visar hur stor en barngrupp är i snitt nationellt för de som jobbar i storstadsområdena och kommunerna runtikring dem så studsar de till. Där är det inte ovanligt med 18 till 23 barn i en grupp, säger Kommunals utredare Sepideh Westerberg. 

Skolverket tar inte heller hänsyn till barnens vistelsetider när de mäter personaltäthet. Sepideh Westerberg poängterar att det är skillnad mellan om flera barn är kvar ända till klockan 17 eller blir hämtade redan vid 15.

Skolverket har i dag riktlinjer kring hur stora barngrupperna ska vara. För grupper med ett- till treåringar är gränsen tolv barn och för äldre barn är gränsen 15 barn. Både fackförbundet Kommunal och lärarfacken vill att riktlinjerna ska bli lag. 

Sverige kan göra som Norge

De vill också att Sverige ska göra som Norge. I Norge infördes en lag om personaltäthet 2019. Enligt Sepideh Westerberg levde nästan alla förskolor upp till kravet ett år efter att det infördes.

– Det visar ju att lagars kraft är väldigt stark. Reglerar man på området kommer det börja hända saker. I dag är det väldigt lite reglering på området och det är ett problem. Det är väldigt underbemannat i dag i förskolorna.

Om det finns ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” får skyddsombud på arbetsplatsen avbryta arbetet. Det har skett tidigare på förskolor, bland annat i samband med covid 19-pandemin när bemanningen blev för låg.

Arbetsgivaren ansvarig

Sepideh Westerberg påpekar att ansvaret för arbetsmiljön främst ligger på arbetsgivaren. 

– Det är ett arbetsgivaransvar att se till att det finns en rimlighet i bemanningen. Min bild är att barnskötarna framför att det är stressigt och pressigt men inte blir hörda.