Fackförbundet Sekos nästa kongress äger rum 2025.

Men mot ljuset av den senaste tidens missnöje har de tongivande klubbarna diskuterat om det går att kräva att förbundet kallar till en extra kongress inom kort.

För att få till stånd en extra kongress måste det 20-tal klubbar som i ett öppet brev nyligen krävde de ansvarigas avgång samla 10 procent av förbundets medlemmar bakom sig. 

– Vi undersöker lite olika vägar framåt, eftersom vi inte ser några förutsättningar för fortsatt förtroende för de som är ansvariga, säger Mikael Hedlund, ordförande för klubben Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund, en av klubbarna som undertecknat det öppna brevet.

Stor besvikelse inom Seko

Besvikelsen har varit stort den senaste tiden, efter att Seko slöt nytt avtal med Almega Tågföretagen.

Missnöjet bland medlemmar handlar bland annat om att de tycker att Seko borde ha gått ut i strejk. Många hade velat se ett förbud mot ensamarbete på tågen och bättre scheman. 

Frustrationen mynnade i förra veckan ut i ett öppet brev, undertecknat av ett 20-tal Sekoklubbar.

”Vi kräver en förklaring till detta oacceptabla förhandlingsresultat och antidemokratiska agerande”, står det i brevet där de också kräver att de ansvariga i fackledningen avgår.

Det som också diskuterats mellan de Sekoklubbar som undertecknade brevet är alltså möjligheten att begära att förbundet håller en extra kongress för att avhandla det som ligger bakom missnöjet. I förbundets stadgar står att en extra kongress ska hållas om minst 10 procent av förbundets medlemmar ”skriftligen” begär det. Totalt finns 179 fackklubbar inom Seko. Vid årsskiftet var antalet medlemmar i förbundet 97 825, vilket är det man utgår från när man räknar ut de 10 procenten.

Frågan om kongress diskuteras

Susann Högye-Bäckman, ordförande för Seko pendelklubben, bekräftar även hon att frågan om att få till en extra kongress varit uppe för diskussion.

– Vi har inte fattat några beslut utan vi ville se hur det här uppropet landar. Men det har diskuterats, absolut. 

Var ni eniga i klubbarna om att en extra kongress skulle kunna vara ett alternativ? 
– Vi var inte eniga. Vissa var helt emot och vissa tyckte det var den enda lösningen. Så man har väl landat i att det blev inte så mycket sagt utan att vi väntar och ser vad som händer med det öppna brevet först. 

”Landar säkert i mer än 10 procent”

Susann Högye-Bäckmans bedömning är att de skulle kunna få en tiondel av medlemmarna att ställa sig bakom kravet på att få till en extra kongress. 

– Vi landar säkert i mer än 10 procent om vi får med oss våra medlemmar på det här. Men vi vill se hur det öppna brevet tas emot i första hand. Det är en lite långsam process eftersom vi som skrivit under är utspridda över hela landet.

”Något vi utvärderar”

Mikael Hedlund, ordförande för Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund, säger att hans klubb ännu inte tagit ställning till om de ställer sig bakom tanken på en extra kongress.

– Det är något som vi håller på och utvärderar, hur vi vill gå vidare och om det kan vara ett alternativ. 

Flera klubbar ska ha fått ett svar från förbundsledningen efter sitt öppna brev, men Arbetet har inte tagit del av det. 

Seko: Rätt att agera

Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson skriver till Arbetet att ”denna fråga är reglerad i stadgarna och alla delar i en demokratisk organisation har givetvis rätt att agera inom stadgarnas ramar”.

Klubbarna i Seko

Det finns totalt 179 klubbar i Seko.

Det finns därtill även 17 förhandlingsorganisationer, fyra branschorganisationer och nio regioner.