Seko och Almega tågföretagen är överens om ett nytt avtal. Den strejk som skulle ha börjat i eftermiddag i spårtrafiken är därmed avblåst.

Men missnöjet fortsätter bland lokförarna, framför allt över att frågan om ensamarbete inte är löst i det nya avtalet.

– Vi känner oss svikna. Vi hade velat gå ut i konflikt för att visa hur viktig den här frågan är, säger lokföraren Nils Westberg Ahlmark från nätverket #rörintemintågvärd.

– Vi är väldigt många medlemmar som hade förväntat oss strejk. Det är ett stort missnöje bland Sekos medlemmar nu. 

Infekterad fråga

Frågan om ensamarbete för lokförare är infekterad. På pendeltågen i Stockholm har tågvärdar dragits in, vilket ledde till en vild strejk i april. 

För lokförarna är det en fråga om säkerhet att de inte behöver vara ensamt ansvariga, och utan stöd, om något sker på tågen. 

– Frågan om ensamarbete är väldigt viktig för oss järnvägare. Det är en stor branschförändring och den kan komma att påverka även andra operatörer så det finns mycket oro just nu, och frågor om vad som kommer att hända framöver och hur vi ska hantera frågan.

Seko krävde stopp för ensamarbete i förhandlingarna, men skriver i ett pressmeddelande att de inte kunde nå längre i frågan. Skyddsombud har tidigare lagt skyddsombudsstopp för ensamarbetet men det har hävts av Arbetsmiljöverket. Det beslutet ska överklagas, enligt Sekos pressmeddelande, och en partsgemensam arbetsgrupp ska arbeta vidare med frågan om ensamarbete. 

Finns risk för ny konflikt

Nils Westberg Ahlmark håller med om att frågan är svårhanterad, men tror att facket hade kunnat nå längre. 

– En arbetsgrupp är en bra början, men jag tror att man hade kunnat få ut lite mer genom att gå ut i strejk. Risken för konflikt framöver kan finnas även under den här tvååriga perioden. 

Blir fler vilda strejker framöver alltså?

– Det kan finnas risk för någon form av konflikt igen. 

Nils Westberg Ahlmark hoppas nu att Seko tar lokförarnas besvikelse på allvar. 

– Vi ska sätta press på förbundet och hoppas att vi får vara med i den här arbetsgruppen vi som är på golvet. Det hade varit väldigt välkommet med lokförarrepresentanter bland annat från pendeln i arbetsgruppen.