Texten är uppdaterad.

Ombudsmannen Thomas Gorin Weijmer har lett Sekos förhandlingar om ett nytt avtal för spårtrafiken sedan de inleddes i vintras.

Men i förhandlingarnas slutskede, samma dag som Sekos varslade strejk skulle bryta ut, blev han ersatt av Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson, som fullföljde förhandlingarna tillsammans med förbundsordföranden Gabriella Lavecchia.

Detta sedan det uppstått en spricka mellan Thomas Gorin Weijmer och Sekos högsta ledning i synen på förhandlingarna, erfar Arbetet.

Uppgifter: Har sagt upp sig

Enligt uppgift till Arbetet ska Thomas Gorin Weijmer också ha sagt upp sig i samband med detta.

När strejken sedan blåstes av och ett nytt spåravtal presenterades i går, måndag, gick Thomas Gorin Weijmer – som tidigare har kommenterat förhandlingarna i en rad intervjuer – inte längre att nå. 

Det färdiga avtalet har för Sekos del undertecknats av Gabriella Lavecchia och Ulrika Nilsson – men inte av den ansvarige ombudsmannen för branschen, vilket hade varit det normala.

– Thomas kan avtalet och branschen. Det går inte att veta om avtalet hade blivit bättre med honom. Men det hade känts tryggare om någon som verkligen kan branschen hade förhandlat, säger en Sekokälla med god insyn.

Källor: Tydligt missnöje

Flera fackligt förtroendevalda beskriver Thomas Gorin Weijmer som en mycket viktig Sekoföreträdare inom spårtrafiken. De är bekymrade över att hans kompetens och erfarenhet inte finns kvar vid förbundskontoret.

– När de lokala företrädarna inte klarar att hantera en fråga, så går man till förbundet centralt. Vi har mängder av lokala förhandlingar som väntar. Nu när Thomas försvunnit vet jag inte vad som ska hända, säger en förtroendevald vid ett av de stora tågföretagen.

Enligt Arbetets källor finns ett tydligt missnöje inom förhandlingsdelegationen för spårtrafiken – som Thomas Gorin Weijmer alltså ledde – med hur förbundsledningen har agerat, men delegationen står ändå bakom det ingångna avtalet.

Enligt Arbetets källor fick också Sekoombudsmannen Carolin Evander lämna förhandlingsdelegationen i ett sent skede.

Seko: Kommenterar inte personalfrågor

Sekos planerings- och kommunikationschef Jonas Pettersson kommenterar skriftligt:

”Av respekt för den enskilde så kommenterar vi såklart aldrig personalfrågor offentligt. Vi är alltid tydliga med att våra motparter ska respektera den enskilde och skydda de från extern publicitet. Det vore direkt oansvarigt om vi betedde oss annorlunda själva som arbetsgivare.”

Uppdatering:
I en tidigare version av artikeln såg det ut som att Seko inte kommenterat uppgifterna. Detta berodde på ett tekniskt fel hos Arbetet, ett svar hade skickats redan tidigare under dagen. Vi beklagar det inträffade.