Benny-Kokkonen

Benny Kokkonens arbetsförmåga har prövats mot hela arbetsmarknaden.

Benny Kokkonen håller moppskaftet med en hand, inte två. Han rör sig framåt i stället för bakåt när han med svepande rörelser torkar golvet. 

Det är den typen av anpassningar han fått göra på sistone när det gjort för ont. 

Han har jobbat som städare på Samhall i 14 år. Passet på Ikea Barkarby i Stockholm har precis slutat för dagen. 

– Jag känner jättetrivsel. De flesta vet vem jag är, jag har jobbat länge, så det känns tryggt och bra. Jag vill inte bort. Det är kroppen som säger ifrån, säger 62-åriga Benny Kokkonen. 

Nekas sjukersättning

Benny Kokkonen vill jobba, men heltid går inte. Det har han läkarintyg på. Nu är han sjukskriven en fjärdedel av arbetstiden och fick nyligen sjukskrivningen förlängd i tre månader. 

Han har flera tillstånd som påverkar arbetsförmågan. Bland annat en cp-skada i vänstra benet som gör musklerna stela och spända och en förkortad fot på samma ben.

Läkaren skriver i intyget att han har svårt att böja sig fram, att lyfta och att hålla balansen.

Han får lätt ont i ryggen. Därtill får han flera korta andningsuppehåll när han sover, så kallad sömnapné. Det kan göra honom trött om dagarna. 

De säger att ett gott skratt förlänger livet men för mig måste det förlänga arbetslivet då.

Benny Kokkonen

Den 62-åriga städarens arbetsförmåga förväntas enligt läkaren ”successivt försämras”. 

Eftersom man inte kan vara sjukskriven hur länge som helst sökte Benny Kokkonen nyligen en fjärdedels sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension. 

Det är pengar du kan få om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning och Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga inte kommer tillbaka.

Det har varit svårt att få den här ersättningen, men nyligen kom mildare regler för äldre som inte har mer än fem år kvar till pension. Hoppet väcktes hos bland annat Benny Kokkonen. 

Men Försäkringskassan sa nej trots att han tillhör gruppen som har fyllt 60 år och 11 månader och alltså borde omfattas av reglerna.

Tusentals påverkas

Det var krångligt och tog ett tag att reda ut, men nu har Benny Kokkonen fått reda på att han och kollegorna på Samhall inte omfattas av de nya reglerna.

De befinner sig i ett slags glapp, eftersom det uppstått en lucka i lagen. Reglerna gäller inte dem som enbart jobbat på Samhall de senaste 15 åren.

– Ja, du, vad känner man? Man känner att det är ett skämt. De säger att ett gott skratt förlänger livet men för mig måste det förlänga arbetslivet då. 

Det är inte bara Benny Kokkonen som glömts bort. Exakt hur många av hans kollegor som kommer att behöva sjukersättning framöver är givetvis ovisst.

Men på Samhall är nästan sex av tio av anställda, fler än 11 000 personer, över 50 år, enligt företagets senaste årsredovisning.

”De skulle skratta om jag säger att jag inte kan jobba kvar på Samhall utan är tvungen att söka mig vidare”, säger Benny Kokkonen.
”De skulle skratta om jag säger att jag inte kan jobba kvar på Samhall utan är tvungen att söka mig vidare”, säger Benny Kokkonen.

Haltar fram på jobbet

Eftersom jobbdagen är slut visar Benny Kokkonen arbetsmomenten i sina vanliga kläder.

När han rengör spisarna och diskmaskinerna uppe på vitvaruavdelningen jobbar han med torra mikrodukar i stället för våta och bara ner till knähöjd. Längre än så frestar på för mycket.  

– Jag försöker göra det bästa av situationen även om jag känner en trötthet. Jag går med krycka så mycket som möjligt. Men när jag behöver ha en trasa och sprayflaska får jag försöka småhalta fram, säger Benny Kokkonen. 

Det här drabbar de allra mest utsatta på
arbetsmarknaden.

LO-utredaren Kjell Rautio

Nya regler

”Det här handlar om människor som byggt upp vårt land och samhälle och som förtjänar trygghet när pensionsåldern närmar sig.” Så skrev dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på Twitter när han år 2021 tog emot förslaget om att det ska bli lättare för äldre att få sjukersättning. Förslaget kom från en statlig utredning.

Då hade sjukersättningen debatterats under en längre tid, och antalet personer som fått sjukersättning dalat under flera år. Det trots att inga regler ändrats.

I stället var det Försäkringskassan, alltså myndigheten som beslutar om sjukersättning, som landat i slutsatsen att den tolkat lagen för snällt innan och nu ville göra rätt. 

Men den tuffare regeltolkningen till trots tyckte Försäkringskassan själv att reglerna var för hårda och låg på regeringen om att göra en förändring. 

Hösten 2022 började de nya reglerna gälla. De ger äldre över 60 år och 11 månader en generösare prövning.

Tanken bakom är att det är svårare att skola om sig om man är nära pension. Ett annat argument är att äldre som slitit ut sig i arbetslivet tidigare nekats sjukersättning och i stället tvingats ta ut pension för tidigt.

För att förstå de nya reglerna kan vi titta på hur Försäkringskassan avgör om en person har rätt till sjukersättning. Om någon är under 60 år överväger man om personen skulle klara av ett jobb, vilket jobb som helst på hela arbetsmarknaden. Du kanske inte orkar med ditt nuvarande, men kan du klara något annat mindre krävande jobb?

Men för äldre tittar Försäkringskassan nu i stället på om orken finns där för det jobb man faktiskt har eller har haft de senaste 15 åren.

Trygghetspensionen

  • Trygghetspensionen är ingen pension utan mildare regler i sjukersättningen. Det är politikerna som i sina utspel sagt trygghetspension. Vissa säger äldreventil eller äldreregler i sjuk­ersättningen
  • Reglerna började gälla 1 september 2022. De gör det enklare för dem som inte har långt kvar till ålderspension att få sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension.
  • De nya reglerna innebär att personer över 60 år och 11 månader får sin arbetsförmåga prövad mot jobb de har eller har haft senaste 15 åren, inte mot hela arbetsmarknaden. Då blir det lättare att få ja på sin ansökan.

Samhalljobb räknas inte

Så då låter det väl som att Benny Kokkonen omfattas? Jo, det trodde han också när han läste om reglerna. Men Benny Kokkonen hamnar ändå utanför det som politikerna kallar trygghetspension. 

För att omfattas måste personen nämligen ha haft ett ”normalt förekommande arbete” de senaste 15 åren. Och dit räknas inte Samhalljobb. 

Hade Benny Kokkonen för 14 år sedan jobbat ett halvår på kafé hade reglerna gällt även honom. Men eftersom han enbart jobbat på Samhall räknas han bort.

Förutsåg inte lagtolkningen

Hur kunde det då bli så? 

LO-utredaren Kjell Rautio satt med i referensgruppen i den statliga utredningen som tog fram förslaget.

Han tycker att det är märkligt att de som enbart jobbat på Samhall de senaste 15 åren inte omfattas. Och att Försäkringskassans tolkning leder till effekter som strider mot intentionerna i lagstiftningen. 

– Hade vi i referensgruppen ställts inför detta är jag säker på att de flesta av oss sagt att så här får det inte gå till. Det här drabbar de allra mest utsatta på arbetsmarknaden. Tyvärr förutsågs inte Försäkringskassans strama lagtolkning av utredningen, säger han.

LO-utredaren Kjell Rautiosatt.
”Det här drabbar de allra mest utsatta på arbetsmarknaden”, säger LO-utredaren Kjell Rautio.

Den statliga utredaren som ledde arbetet, Samuel Engblom, svarar att ”Detta var inte en fråga som vi diskuterade i utredningen i relation till det som sedan blev trygghetspensionen.”

I beslutet som Benny Kokkonen fått från Försäkringskassan har hans arbetsförmåga prövats mot hela arbetsmarknaden.

Myndigheten har tagit ställning till om det kan finnas något jobb ute på arbetsmarknaden som han skulle kunna ta. Svaret blir ja – ett jobb som kan utföras sittande med korta pauser och där man inte behöver gå och stå ”så mycket”. 

Hade jag jobbat någon annanstans hade jag aldrig orkat så här mycket.

Benny Kokkonen

”De skulle skratta”

Tror 62-åriga Benny Kokkonen själv att han skulle kunna få ett sådant jobb på 25 procent, utöver sin anställning på Samhall som han i dag inte helt orkar med? 

– Nej, nej, nej, det finns inte en chans. Ser de hur jag går, de skulle skratta om jag säger att jag inte kan jobba kvar på Samhall utan är tvungen att söka mig vidare. Och det där jobbet finns ju bara rent teoretiskt, men det räcker för Försäkringskassan. 

Myndigheten skriver också i sitt beslut: ”De arbetsuppgifter du har i dag bedöms inte vara de mest optimala på grund av dina besvär då de innehåller mycket gående och stående”. 

Andreas Pettersson är områdeschef på Försäkringskassan.

Borde inte även de som enbart jobbat på Samhall omfattas av äldrereglerna? 
– Det kan man ju tycka, men nu har lagen skrivits så här. 

”Tuff bedömning”

Han förstår att det kan låta konstigt att Benny Kokkonen kan behöva söka ett mindre krävande deltidsjobb utanför Samhall, en arbetsplats för dem som behöver anpassade arbeten.

Men det kanske även finns andra arbetsuppgifter han skulle kunna göra på Samhall? säger Andreas Pettersson. 

Samtidigt kallar han de gamla sjukersättningsreglerna som Benny Kokkonen prövats mot för fyrkantiga och konstaterar: 

– Det blir en väldigt tuff bedömning. 

Politikerna vill inte svara

På frågan om det här var politikernas intention hänvisar han, inte oväntat, vidare till politikerna.

Arbetet har sökt dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och hans efterträdare Anna Tenje (M). Anna Tenje har inte svarat.

Shekarabi har inte velat svara på Arbetets frågor utan hänvisar vidare till Anders Ygeman (S) som i dag har hand om socialförsäkringsfrågor.

Inte heller han svarar något konkret kring Arbetets specifika frågor om Samhallanställda. Men konstaterar bland annat att det är ”lite tidigt att dra slutsatser om reformen fungerar väl eller inte.”

Den före detta socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi (S) och hans efterträdare Anna Tenje (M) har inte svarat på Arbetets frågor.
Den före detta socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi (S) och hans efterträdare Anna Tenje (M) har inte svarat på Arbetets frågor.

På Ikea Barkarbys restaurang tar Benny Kokkonen en klunk kaffe efter sitt sextimmarpass och funderar över det där som gör att han fick avslag – att hans arbete inte räknas som ”normalt förekommande”. 

– Det är konstigt. Vi gör ändå uppdrag ute på öppna marknaden. Och klarar dem. Så på så vis är det ett normalt förekommande arbete. Jag skulle aldrig klara av att sitta i någon sluten produktionslokal. 

Benny Kokkonen avvaktar med att ta semester. Han behöver spara semesterdagarna som en buffert om sjukpengen tar slut.
Benny Kokkonen avvaktar med att ta semester. Han behöver spara semesterdagarna som en buffert om sjukpengen tar slut.

Tar ingen semester för att spara

Men kan inte Benny Kokkonens arbetsuppgifter anpassas ännu mer? Kan han göra något där han sitter och jobbar?

Nej, de flesta jobben på Samhall är inom städ, konstaterar han. Och arbetsuppgifterna är redan anpassade till max – han har anpassat ett redan anpassat arbete.

– Hade jag jobbat någon annanstans hade jag aldrig orkat så här mycket. 

Semestern närmar sig men Benny Kokkonen avvaktar med att ta ut den. Han vill kunna använda sina semesterdagar som en buffert om sjukpengen tar slut. Att hälsa på bekanta eller åka på resa får vänta. 

Han tror att många av hans kollegor på Samhall kommer att drabbas av att de inte omfattas av ”trygghetspensionen” och även hans arbetsgivare som han lojalt står bakom. 

Den som följt debatten de senaste åren har sett Samhall motta hård kritik på flera fronter. Det har bland annat handlat om att det statliga bolagets jakt på intäkter och uppdrag hos kunder krockar med de anställdas behov. 

Benny Kokkonen ser det snarare som att han kommer att ta upp plats för någon som faktiskt skulle kunna jobba de där 25 procenten han själv inte klarar.

– Samhall kommer få högre sjuktal. De kommer att få dras med sådana som mig. 

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.