Benny Kokkonen håller moppen med en hand, inte två. Det är en av många anpassningar den 62-åriga städaren behövt göra. Han gillar verkligen sitt jobb. Och jobba vill han.

Men kroppen har också en del den vill säga till om. En cp-skada i det vänstra benet gör musklerna stela. En förkortad fot. Den arbetsförmåga Benny har förväntas försämras. Allt enligt de läkarintyg som han med självklarhet fått.

Trygghetspensionen är inte trygg

Den svenska sjukförsäkringen är numera känd för sina tuffa regler. Ett oändligt antal exempel finns på människor som farit illa. Men så i höstas infördes mildare regler för just äldre. Den som fyller 61 år ska lättare kunna få sjuk­ersättning.

På politikerlingo har det kallats för trygghetspension. Andra kallar det äldreventil.

Ett hopp väcktes hos Benny. Kanske skulle han kunna få ut den nya sjukersättningen. Men nej. För honom skulle det visa sig vara varken tryggt eller finnas någon ventil.

Politikerna hade glömt bort honom och den grupp han tillhör.

För jäkla klantigt

Benny Kokkonen städar nämligen på Samhall. Det räknas inte till det som kallas normalt förekommande arbete. ­Striktare regler kickar i stället in – trots att de som jobbar på Samhall redan har en så nedsatt arbetsförmåga att de har svårt att få ett annat jobb. 

Försäkringskassan – kända för sin fyrkantighet och ovilja att någonsin snälltolka – gav sitt krassa besked. Någon beviljad ansökan var det inte fråga om.

Benny Kokkonen fick veta att han ansågs kunna ta ”ett jobb som kan utföras sittande med korta pauser och där man inte behöver gå och stå ’så mycket’”. Med andra ord en ren förolämpning.

Tusentals har glömts bort

På Samhall är fler än 11 000 personer över 50 år. Det är alltså många som skulle kunna hamna i samma sits som Benny Kokkonen. Ändå har de glömts bort i både i förarbetena till lagen och själva lagstiftningen.

Pinsamt. Och för jäkla klantigt. Hur det kunnat bli så övergår åtminstone mitt förstånd. Det enda rätta är att göra om.

Klart Benny och hans kolleger ska kunna trappa ned jobbet när kroppen inte längre orkar med. Precis som andra med tunga jobb som närmar sig pensionsåldern.