Städaren Benny Kokkonen klarar inte att jobba heltid och sökte därför sjukersättning en fjärdedel av arbetstiden, alltså det som tidigare hette förtidspension. Men han fick nej på sin ansökan. 

Samtidigt fick han veta att han inte omfattas av de nya, mer generösa sjukersättningsreglerna som riktar sig till äldre.

Anledningen till att han inte omfattas är att han inte har erfarenhet av ett ”normalt förekommande arbete” de senaste 15 åren.

Lucka i lagen

Den här luckan i lagen kan påverka fler medarbetare på Samhall.

Av de som jobbar där är nämligen nästan sex av tio anställda, fler än 11 000 personer, över 50 år. 

– Det är märkligt att våra medarbetare, som alla har funktionsnedsättningar, inte har möjlighet till den här trygghetspensionen på samma sätt som alla, säger Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall.

62-åriga Benny Kokkonen har bland annat en cp-skada och sömnapné men nekas sjukersättning.
62-åriga Benny Kokkonen har bland annat en cp-skada och sömnapné men nekas sjukersättning.

Kräver lösning

Hon anser att Samhalls medarbetare måste ha samma möjlighet att ta del av de mer generösa reglerna när individanpassningar på jobbet inte räcker till för att orka. 

– Jag utgår från att lagstiftarna inte har haft för avsikt att exkludera en så här pass stor grupp personer, för de har det ofta extra tufft. Jag förutsätter att man hittar en lösning som är bra för alla. Vi kommer att följa den här frågan noga.

Därtill konstaterar hon att Samhall inte blivit tillfrågade om att tycka till i remissrundan om förslaget. 

Vilken skillnad hade det gjort om ni hade fått tycka till? 
– Vi hade värnat våra medarbetare.